Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natura 2000-områder

"Her på siden finder du informationer om, hvad et Natura 2000-område er. Hvorfor de er særligt beskyttede og hvilke specielle forhold gør sig gældende i Natura 2000-områderne?"

Billedet viser udsigt over hængemose og Skallerund Sø

Ikast-Brande Kommune har meget værdifuld natur. 5 områder er udpeget til Natura 2000-områder, som vi har en særlig forpligtigelse til at beskytte.

Link til afsnit på siden
Fakta 
Pleje af Natura 2000-områderne 
Jeg ejer et Natura 2000-område 
Særlige regler inden for Natura 2000-områder 
Har du spørgsmål?


Hvad er Natura 2000?
På EU-niveau arbejdes der på at beskytte en række plante- og dyrearter og en række naturtyper, der er karakteristiske eller sjældne på europæisk plan.

Danmark har gennem EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet sig til at arbejde for at beskytte og bevare de truede naturværdier. Med det mål at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed, blev der i perioden 1998-2006 udpeget et netværk af såkaldte Natura 2000-områder i hele Europa. Natura 2000-områderne omfatter habitatområder, fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområder.

Fakta
I Danmark er der udpeget 246 Natura 2000-områder, der dækker godt 8 % af landets areal. I Ikast-Brande Kommune er der 5 Natura 2000 områder, med et samlet areal på 4211 ha. Det er 5,7 % af kommunens areal.
De udpegede områder rummer særligt store eller vigtige arealer med naturtyper eller levesteder for de truede arter. For hvert område er der angivet en liste over de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Denne liste kaldes områdets udpegningsgrundlag.
Link til:
Læs mere om Natura 2000-omåderne - Naturstyrelsens hjemmeside

Pleje af Natura 2000-områderne
Inden for Natura 2000-områderne skal der gennemføres en række plejetiltag for at sikre naturværdierne. Du kan læse mere om tiltagene i de enkelte Natura 2000-områder i de kommunale handleplaner der gælder til og med 2015. Alle projekter skal gennemføres gennem frivillige aftaler. Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til naturprojekter.

Link til:
Vedtagne Natura 2000-handleplaner i Ikast-Brande Kommune
(midt på siden)

Jeg ejer et Natura 2000-område
Hvis du ejer eller passer et Natura 2000-område, kan du søge om tilskud gennem fire forskellige tilskudsordninger:

 • Pleje af græs- og naturarealer
 • Rydning af tilgroede arealer
 • Forberedelse til afgræsning
 • Etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter)

Støtteordningerne administreres af NaturErhverstyrelsen.
Link til:
Flere informationer om de enkelte ordninger  - NaturErhvervstyrelsen

Ikast-Brande Kommune bidrager gerne med informationer om naturen og forslag til pleje af dine arealer indenfor Natura 2000-omåderne i kommunen.

Tilbage til toppen på siden

Særlige regler inden for Natura 2000-områder
Inden for Natura 2000 områder er der ting, du skal anmelde til kommunen, selvom de normalt ikke kræver tilladelse.

Kravet om anmeldelse gælder fx:

 • Tilplantning med juletræer og skov
 • Energiafgrøder
 • Levende hegn
 • Rydning og udskiftning af træer
 • Ændring af visse små naturområder samt vandløb
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer
 • Væsentlig ændring i græsningsintensitet eller gødningstype
 • Etablering af visse anlæg og støjende virksomheder


Link til:
Flere informationer om lovgivning inden for Natura 2000-områder Retsinformation

Har du spørgsmål til Natura 2000-områderne i Ikast-Brande Kommune kan du kontakte os på telefon: 99 60 33 90

 Billedet viser en Troldurt

 Til toppen på siden

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.