Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planten er et problem i naturen

Planter, der på samme måde som kæmpe-bjørneklo ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, og som breder sig hurtigt, kaldes for invasive planter.

Bjørneklo blomster

Hvorfor er kæmpe-bjørneklo en invasiv plante?
Der er ikke en enkelt grund til, at kæmpe-bjørneklo er blevet en invasiv plante, men i stedet er det en kombination af flere egenskaber ved planten. Disse kan opsummeres til følgende:

  • Planten spirer tidligt i foråret før den omgivende vegetation
  • Lav dødelighed hos etablerede planter
  • Hurtig vækst hos de vegetative planter og evne til at danne et tæt plantedække henover den omgivende vegetation
  • Stabil andel af planter, der blomstrer og producerer frø
  • Evne til at udsætte blomstringen under stress, indtil rigelige næringsreserver er oplagret
  • Blomstring tidligt i vækstsæsonen sikrer frøene tilstrækkelig tid til at gennemføre udviklingen
  • Evne til at producere levedygtige frø ved selvbestøvning.
  • Stor frøsætning, der gør det muligt for en enkelt plante at starte en invasion • Høje tætheder af frø i frøbanken, hvor frøene kan overleve i op til 10 år
  • Høj spiringsprocent for alle frø, uanset hvor på moderplanten frøene er produceret

Kæmpe-bjørneklo som problem i naturen
Kæmpe-bjørneklo er fortrinsvis et problem langs vandløb, hvor planten invaderer brinkerne og udkonkurrerer den eksisterende vegetation. Da kæmpe-bjørneklo ikke har nogle overjordiske dele om vinteren, er der i vinterhalvåret øget risiko for, at brinkerne bliver udsat for erosion, da der ikke er nogen vegetation til at holde jorden fast. Erosion af vandløbsbrinken betyder øget udvaskning af næringsstoffer, og at der skylles sand og jord ud i vandløbet til skade for vandkvaliteten.

Pas på saften fra kæmpe-bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er ikke til at spøge med. Hos mennesker kan berøring med plantens saft fremkalde voldsom eksemlignende udslet, der ligner og føles som store brandvabler. Virkningen forstærkes af sollys, da indholdsstoffer (furocoumariner) i plantens saft ændres ved lyspåvirkning (fotosensibilisering). Især folk med lys hud er særlig udsatte. Hvis du får saften på dig f.eks. i forbindelse med bekæmpelse, er det vigtigt ikke at udsætte huden for sollys. Hudcellerne dør ved berøringen, og vævet under huden kan også dø, hvorved det kan tage lang tid (op til ½ år), før sårene heler.

Links:
Bekæmpelse foretages af Ikast-Brande Kommune fra 2010-2014 

Oprindelse, biologi og udseende 

Hvis du selv ønsker at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.