Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bekæmpelse

For at sikre at kæmpe-bjørneklo bliver bekæmpet alle steder, har Ikast-Brande Kommune valgt at udføre bekæmpelsen på arealer, hvor kommunen er bekendt med, at der vokser kæmpe-bjørneklo. Dette gælder både private og offentlige arealer.

Samtlige lodsejere, som har et areal, hvor kommunen er bekendt med, at der vokser kæmpe-bjørneklo vil modtage et brev med information om tilbuddet om bekæmpelse. Kommunes tilbud består af to gange bekæmpelse, hvor der som udgangspunkt anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.

Hvis du selv ønsker at forestå bekæmpelsen, skal du kontakte Ikast-Brande Kommune inden 1. marts hvert år.

Der kan være flere gode grunde til selv at foretage bekæmpelsen. For eksempel må der ikke benyttes kemisk bekæmpelsesmidler hos økologiske landmænd.

Kæmpe-Bjørneklo i Ikast-Brande Kommune
Da Ikast-Brande Kommune er beliggende højt oppe i vandløbssystemet har kæmpe-bjørneklo endnu ikke en stor udbredelse i Ikast-Brande Kommune. Den findes dog spredt i alle dele af kommunen. Særligt ved Brande Å og Skjern Å, hvor de danner grænse til Herning Kommune, findes store forekomster af kæmpe-bjørneklo.

Hvis du har kendskab til, at kæmpe-bjørneklo vokser på arealer, der ikke fremgår af kortet, er det vigtigt at meddele dette til kommunen. Hvis ikke kommunen har kendskab til kæmpe-bjørneklobestande, vil de ikke indgå i den bekæmpelsesplan, som kommunen står for. 
 
Du kan meddele kommunen nye kæmpe-bjørneklobestande ved at markere stedet på et kort, angive antal planter, udbredelse, dato for observation og sende det til:
Ikast-Brande Kommune
Teknisk Område
Centerparken 1 7330 Brande 
eller ved at sende en mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Mrk - Kæmpe- Bjørneklo

Links:
Oprindelse, biologi og udseende 

Saften fra planten, planten er problem i naturen

Hvis du selv ønsker at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.