Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pleje af fortidsminder

De fredede fortidsminder skal plejes for at undgå, at de går til grunde.

Hvem skal pleje
For at sikre dette, er det i museumsloven1, og plejebekendtgørelsen2 bestemt, at kommunen og staten er forpligtet til at pleje de fortidsminder der ligger på deres egne arealer.
Det er yderligere bestemt at en privat lodsejer godt må pleje fredede fortidsminder på sin egen ejendom.

1LBK nr 1505 af 14/12/2006 Gældende
2BEK nr 1514 af 14/12/2006 Gældende

Ikke en pligt, men en mulighed.
Der er altså ikke plejepligt af de fredede fortidsminder, der ligger på privat ejendom.
Men hvordan kan man sikre at de mange fortidsminder, der ligger på private ejendomme ikke går til grunde?

Det kan man gøre ved at kommunen tilbyder lodsejeren at pleje det privatejede fortidsminde. Dette er bestemt i bekendtgørelsen om pleje af fredede fortidsminder, for at undgå at vigtige kulturhistoriske spor i landskabet går tabt. Ikast-Brande kommune har valgt at benytte sig af denne mulighed for at sikre de fredede fortidsminder ved at afsætte en årlig pulje til pleje af privatejede fortidsminder.

Afhængig af, hvor tilgroet det enkelte fortidsminde er, forventer Ikast-Brande kommune at nå at pleje omkring 20 -30 privatejede fortidsminder om året. Det betyder, at vi ikke kan nå at pleje dem alle hvert år, men håber vi kan nå forbi alle fortidsminderne inden for en overskuelig årrække. 

Hvis du selv ønsker at pleje dit fortidsminde
Hvis du har et fortidsminde, og kan se det er ved at gro til med træer eller buske, må du meget gerne selv gå i gang med at pleje det.
Det kræver ikke nogen dispensation eller tilladelse at rydde et fortidsminde, så længe du kun arbejder over jordoverfladen.

Du må selvfølgelig ikke foretage tiltag som kan ødelægge et fortidsminde. Det betyder du ikke må rodfræse på et fortidsminde, eller sætte for mange, eller for tunge dyr til at afgræsse et fortidsminde.

Hvis du vil vide mere
- om hvad du kan gøre for dine fortidsminder, så kan du læse om det på kulturarvstyrelsens hjemmeside. Her ligger en guide i pleje af fredede fortidsminder.
Link: Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Pleje af et fortidsminde kan måske give en god anledning til at invitere naboerne forbi med motorsav, le eller kratrydder, til en omgang fællesrydning af gravhøjen. På denne måde kan man få synliggjort lidt fælles kulturhistorie i landskabet samt nyde en kop varm kakao.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.