Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Energiafgrøder

Der er i Grøn Vækst lagt op til at en stigende del af Danmarks areal skal tilplantes med energiafgrøder. Randzonerne langs vandløb og søer og jorde, hvor der er forøget risiko for næringsstofudvaskning, er bl.a. i spil som arealer i landzonen, hvor der kan tilplantes med energiafgrøder. Der er dog en del af disse arealer, der er reguleret af forskellige lovgivninger. På disse arealer gør lovgivningen, at det enten slet ikke er muligt at tilplante med energiafgrøder eller at der skal søges om dispensation.

Følgende lovgivninger berører tilplantning med energiafgrøder:

  • Vandløbsloven
  • Lov om randzoner
  • Okkerloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter
  • Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Via nedenstående link kan du læse mere om de forskellige love og regler der regulerer tilplantning med energiafgrøder. Du kan desuden også læse hvordan Ikast-Brande Kommune forholder sig til de forskellige love.

Link: Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder - pdf 

Link: Digital kort 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.