Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regler for vandværker

Vandværkerne i Ikast-Brande Kommune er private. Vandværkerne er selv ansvarlige for, at vandværket og økonomien bliver styret på en fornuftig måde. Som forbruger kan du få indflydelse ved at møde op til vandværkets generalforsamling.

Vandværk 460

Selvom vandværkerne er private, er der dog en række regler, som vandværkerne skal overholde. 

Vandværkerne skal løbende undersøge vandkvaliteten, og opstår der væsentlige kvalitetsproblemer, skal de straks informere forbrugerne. Mindst én gang om året skal vandværkerne fortælle sine forbrugere om vandkvaliteten, og gøre opmærksom på, hvordan forbrugerne kan komme i kontakt med vandværket.

Disse oplysninger skal være tilgængelige for alle. Oplysningerne kan for eksempel offentliggøres på vandværkets hjemmeside, i en lokalavis eller udsendes sammen med vandregningen. Vandværkerne skal også kunne svare på spørgsmål fra forbrugerne om for eksempel forsyningsområder, hvor meget vand vandværket indvinder, hvilke områder der bliver indvundet vand fra, hvilken type vandbehandling vandet gennemgår og hvordan vand- og anlægsprisen er fastsat.
 
Fælles regulativ
Herudover er vandværkerne i Ikast-Brande Kommune underlagt et "fællesregulativ". Fællesregulativet er lavet i 2009 af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med kommunens vandværker. Formålet med fællesregulativet er, at alle kommunens borgere og vandværker bliver stillet ens med hensyn til leveringsvilkår. Regulativet indeholder bestemmelser om:

  • Vedligeholdelse af ledninger. 
  • Grundejers ansvar på egen grund. 
  • Målere. 
  • Takstprincipper. 
  • Betaling og lukke ret.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.