Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontrol af vandets kvalitet

Vandværket er en fødevarevirksomhed, som har pligt til at føre kontrol med kvaliteten af den vare, de producerer – nemlig drikkevand.

Vandværket skal med jævne mellemrum undersøge dets vand. Vandet skal undersøges ude hos forbrugerne (på ledningsnettet), ved afgang fra vandværket og ude i boringerne. Antallet af analyser er bestemt af hvor meget vand vandværket indvinder.

Et vandværk, der indvinder meget vand, skal lave mange analyser, mens små vandværker laver færre analyser. Analyseresultaterne bliver sendt til kommunen. Derved kan og skal kommunen tjekke, om det vand, som forbrugerne får leveret, er godt nok. Vand fra vandværker bliver løbende kontrolleret for omkring 100 forskellige parametre - herunder bakterier, nitrat, metaller, pesticider og andre forureningsparametre

Har du spørgsmål til dit vandværks vandkvalitet, skal du kontakte dit vandværk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.