Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunens opgaver

Ifølge den danske lovgivning skal kommunen holde øje med vandværkerne og med at borgerne har rent drikkevand.

Kommunen har blandt andet følgende opgaver i forbindelse med vandforsyning fra vandværker:

  • Kommunen skal kontrollere, at vandværkerne laver de analyser de skal
  • Kommunen skal - ligesom vandværkerne - tjekke, at vandkvaliteten er i orden
  • Kommunen skal - i samarbejde med embedslægen - gribe ind over for dårlig vandkvalitet. Hvis vandværket ikke selv straks griber ind over for dårlig vandkvalitet, skal kommunen sørge for, at vandværket begynder at arbejde for at skabe tilfredsstillende vandkvalitet igen. Kommunen skal desuden tjekke, at vandværket giver sine forbrugere besked om eventuelle forholdsregler, der skal følges, hvis vandkvaliteten er dårlig. 
  • Kommunen skal tage på tilsyn på vandværkerne
  • Kommunen skal give aktindsigt til borgere, der gerne vil gennemse kommunens oplysninger om vandværkerne
  • Kommunen skal godkende de små og mellemstore vandværkers drifts- og anlægsbidrag samt vedtægter (de store vandværker kontrolleres af et forsyningssekretariat).
  • Kommunen skal lave en vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen laves i samarbejde med vandværkerne. Vandforsyningsplanen er et værktøj, der sætter fokus på vedligeholdelse, udbygning og drift af vandværkerne og deres forsyningsledninger. Vandforsyningsplanen skal desuden bidrage til, at forsyningssikkerheden kommer i fokus, og at der bliver lagt planer for, hvad der skal ske, hvis "uheldet er ude".

Vandforsyningsplan
Ikast-Brande Kommunes vandforsyningsplan består i øjeblikket af de planer, som var gældende for de 3 tidligere kommuner før sammenlægningen. Det er dog meningen, at der skal laves en samlet vandforsyningsplan for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.