Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandindvinding – Markvand, Husdyr, Dambrug, Havevand, mv

Du skal have 2 tilladelser fra kommunen, hvis du har eller vil have en boring – også selvom boringen ikke er i brug.

Du skal have en tilladelse til at

  1. Etablere boringen
  2. Indvinde vand fra boringen 

Begge tilladelser er nødvendige uanset om boringen bliver brugt eller ej.
Hvis en boring mangler boretilladelsen, er den enten etableret ulovligt eller også er den meget gammel og bør nok snart sløjfes.
Hvis en boring mangler en indvindingstilladelse, har den ikke noget formål, og skal derfor sløjfes.
En indvindingstilladelse kan maksimalt gælde i 15 år, og det er ejeren af boringen, som er ansvarlig for at søge om en ny tilladelse, i god tid inden den gamle tilladelse udløber.

Du kan søge om en boretilladelse her. (Her vil det også være fikst med et link til "vandede arealer på GIS'en)

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen i boksen til højre, hvis du vil søge om en bortilladelse eller en indvindingstilladelse. (Her vil det også være fikst med et link til "vandede arealer på GIS'en)

Krav til boringer

Alle boringer skal - uanset deres formål - leve op til de gældende regler. Reglerne fremgår af "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land".

Du kan se de gældende regler på denne side sådan indretter du en boring

I Ikast-Brande Kommune har Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2019 desuden besluttet, at markvandsboringer kan indrettes anderledes.

Link til Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for en anden type indretning. Dagsordenspunk nr. 12 af 29-10-2019
Bilag 1  

Erstatningsboringer

Hvis en lovlig boring med gyldig indvindingstilladelse pludselig bryder sammen, kan du (sandsynligvis) hurtigt få lov at lave en erstatningsboring. Erstatningsboringer skal altid anmeldes til kommunen inden de bliver lavet. Der må aldrig  laves en ny boring uden forudgående aftale med kommunen.

Havevand

Ikast-Brande Kommune er en af få kommuner, som giver tilladelse til at vande haver fra private boringer. Teknik- og Miljøudvalget har den 22. april 2009 vedtaget følgende retningslinjer for havevand:

1)      Der gives ikke tilladelse til havevanding fra gamle brønde - kun fra boringer.
2)      Boringen skal ligge mere end 300 m fra vandværkers                                           levnedsmiddelvirksomheders og kildevandsproducenters boringer.
3)      Nye boringer til havevanding skal være så korte som muligt. Der bliver kun           undtagelsesvist givet tilladelse til havevandsboringer, der er dybere end               12m.

Ud over ovenstående retningslinjer, skal havevandsboringer også leve op til en række afstandskrav og krav til etablering, indretning og drift. F.eks. skal en ny boring laves af en autoriseret brøndborer, der skal monteres måler på boringen, og boringen skal opfylde kravene i den gældende lovgivning. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.