Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sløjfning af brønde og boringer

Brønde og boringer skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. Du må ikke gøre det selv. Brønden/boringen skal sløjfes med de rigtige materialer, og brøndboreren skal meddele til Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser (GEUS), at brønden/boringen er sløjfet.

Har du en brønd eller en boring, som ikke længere bruges til husholdning?
Har du en boring, som du ikke længere har en indvindingstilladelse til (f.eks. en gammel markvandsboring eller en boring til anden erhvervsmæssig indvinding)?

Du har ikke automatisk ret til at beholde den eller disse boringer! Men hvis du gerne vil beholde boringen, kan du søge om tilladelse til at indvinde vand til havevanding eller dyrehold. Der gives ikke tilladelse til at beholde gamle brønde.

Hvorfor skal den gamle brønd/ boring sløjfes?
En brønd eller boring som ikke bruges, udgør en risiko for forurening af grundvandet. Brønden/boringen fungerer nemlig som et dræn for overfladevandet direkte ned i grundvandet. På den måde passerer det bakterie- og næringsstofholdige overfladevand forbi det biologisk aktive lag i jordsøjlens øverste meter og eventuelle beskyttende lerlag herunder. Også andre, miljøfremmede, stoffer kan komme den vej ned i grundvandet.

Spildvand - forside til folder

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.