Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatsplaner

En indsatsplan beskriver et område, hvorfra et eller flere vandværker indvinder grundvand.

I en indsatsplan bliver der opstillet nogle indsatser, som vandværket, kommunen, regionen eller andre aktører skal udføre for at passe på grundvandet. Indsatsplanen kan også indeholde særligt skrappe regler, som kun gælder i bestemte områder. Hvis kommunen f.eks. skal behandle en ansøgning om miljøgodkendelse til en virksomhed eller et landbrug i dette område, vil det være de skrappe regler, der skal opfyldes.

Før kommunen kan udarbejde en indsatsplan, skal Naturstyrelsen lave en detaljeret geologisk kortlægning. Kortlægningen danner baggrund for, at Naturstyrelsen kan vurdere, hvilke forhold der truer grundvandet. Først herefter kan kommunen udarbejde en indsatsplan.

Indsatsplanen bliver lavet i et samarbejde mellem kommunen og vandværket/vandværkerne. Herudover skal grundejere, der berøres direkte af indsatsen, inddrages i processen. Alle indsatsplaner skal også diskuteres med et "koordinationsforum". Koordinationsforummet i Ikast-Brande Kommune består bl.a. af folk fra landbrugs-, virksomheds-, og miljøorganisationer. Senest et år efter at Naturstyrelsen er færdig med deres kortlægning, skal der foreligge et udkast til en indsatsplan.

Gældende indsatsplaner i Ikast-Brande Kommune:
Indsatsplan Brande (godkendt i oktober 2005).
Indsatsplan for den nordlige del af Ikast-Brande Kommune (godkendt i marts 2012).
Du finder de gældende indsatsplaner i boksen, i højre side

Kommunen skal løbende revidere indsatsplanerne i samarbejde med de berørte vandværker. Indsatsplanerne skal revideres for at sikre, at planernes målsætninger bliver opfyldt, og at de er fyldestgørende og tidssvarende.

Kommende indsatsplaner
Naturstyrelsen forventer, at blive færdig med en geologisk kortlægning omkring Nørre Snede i 2015. Det vil sige, at Ikast-Brande Kommune sandsynligvis skal udarbejde en tredje indsatsplan i løbet af 2016.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.