Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning af vandmængder

Hvert år inden den 1. februar skal alle, der indvinder grundvand til markvanding, dambrug, industri eller lignende, indberette den vandmængde, der er oppumpet i det foregående kalenderår.

Når det er tid til at indberette oppumpede vandmængder, får du et brev fra kommunen. Brevet indeholder oplysning om hvilke indvindingsanlæg, du skal indberette for. Der kan godt være flere indvindingsanlæg på samme ejendom. Er det tilfældet, skal der laves én indberetning for hvert af de anlæg, der er angivet i brevet.

Indberet oppumpede vandmængder.
Klik på linket i den blå boks i højre side.

Gem de aflæste tal
Husk at gemme de tal, du har aflæst på vandmåleren/timetælleren. Du skal bruge dem næste år, når du skal beregne den indvundne vandmængde.

Måling af vandforbrug
Husk at der skal være monteret vandmåler eller timetæller på alle anlæg, der bruges til markvanding, dambrug, industri eller lignende.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller er der fejl i kommunens oplysninger, bedes du kontakte os på telefon eller - e-mail. Se informationer nederst på siden 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.