Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilladelse til havevanding

Det kræver 2 tilladelser fra kommunen, hvis du gerne vil indvinde grundvand til havevanding.

Du skal både have en tilladelse til at udføre/eje en boring og en tilladelse til at indvinde grundvand fra boringen. De 2 tilladelser kan ikke gives samtidig. Tilladelsen til at indvinde grundvand bliver lavet på baggrund af de oplysninger, som fremkommer under borearbejdet og prøvepumpningen.
 
Du skal således altid søge om tilladelse, hvis du vil:

  • Anlægge en ny boring
  • Have lov til at indvinde grundvand fra en ny boring
  • Ændre en eksisterende indvindingstilladelse (f.eks. indvinde mere vand)
  • Forny en tilladelse (når din gamle tilladelse er udløbet)

Hvem kan få en havevandstilladelse
En tilladelse gives efter en konkret miljømæssig vurdering. Der er dog nogle retningslinjer, som skal være opfyldt for at kunne opnå en tilladelse til havevanding:

  • Boringen skal være en boring (der gives ikke tilladelse til brug af brønde)
  • Boringen skal være beliggende mere end 300 m fra vandværkernes boringer (uden for hygiejnezonen), levnedsmiddelvirksomheders boringer og kildevandsproducenters boringer

Krav til en havevandsboring
Boringer til havevanding skal være så korte som muligt, for at beskytte de dybereliggende magasiner. Der bliver således kun undtagelsesvist givet tilladelse til havevandsboringer, der er dybere end 12 m. Derudover er der en række afstandskrav og krav til etablering, indretning og drift af havevandingsanlægget.  F.eks. skal boringen laves af en autoriseret brøndborer, der skal monteres vandmåler på boringen, og boringen skal opfylde kravene i den gældende lovgivning.

(Retningslinjerne er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2009)

Fornyelse af havevandstilladelse
Tilladelser til havevanding er tidsbegrænsede. Det er ejeren af boringen, der skal sørge for at indhente en ny tilladelse, inden den gamle løber ud. Du ansøger om en fornyelse ved at indsende et nyt ansøgningsskema

Sådan søger du
Skal du søge om en tilladelse til at udføre en boring eller til at indvinde grundvand, skal du bruge selvbetjeningsløsningen i boksen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.