Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundvandsbeskyttelse

Det vand du drikker i dag, kan være lige fra nogle få år gammelt til flere hundrede år gammelt.

Oversigt - grundvand

 

Det er både vigtigt for dig selv og for dine børn, børnebørn og oldebørn, at du passer på det grundvand, der dannes i dag.


Hvis du spilder eller hælder noget ud på jorden i dag, er det måske dig selv eller nogen af dine nærmeste, der ikke kan bruge vandet om nogle år.

Hvad kan du gøre for at beskytte grundvandet? 
Du passer godt på det nye grundvand, der dannes, når det regner, hvis du:

  • undlader at bruge sprøjtemidler - både i haven, på flisearealer, i indkørsler med videre.   
  • sørger for at opbevare og bruge kemiske stoffer, som f.eks. olie, terpentin, benzin osv. på en forsvarlig måde (sådan at der ikke kan ske spild på jorden, selvom der går hul i en dunk, eller der er en dunk, der vælter).   
  • er opmærksom på, hvad du hælder ud i din kloak (især hvis du har sivedræn eller andet, hvor spildevandet siver ned i jorden, er det vigtigt at bruge miljøvenlige rengøringsmidler med videre og undlade at hælde miljøfremmede stoffer i kloakken).

Hvad gør kommunen for at beskytte drikkevandet?
Det arbejde kommunen gør for at beskytte grundvandet omfatter foreksempel:

  • Indsatsplaner for vandværker og deres indvindingsoplande
  • Deltagelse i kampagner om grundvandsbeskyttelse
  • Forsøg på at minimere antallet af dybe boringer gennem den daglige administration af lovgivningen
  • Tilsyn med virksomheder og landbrug for at undgå, at deres aktiviteter har negativ indvirkning på grundvandsdannelsen

Grundvandsredegørelse
Der er udarbejdet en samlet grundvandsredegørelse for Ikast-Brande Kommune.

Grundvandsredegørelsen er en teknisk redegørelse for grundvandsforholdene i den samlede Ikast-Brande Kommune. Redegørelsen uddyber og supplerer afsnittet om "Grundvand og
drikkevandsinteresser" i Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025. 

Den samlede redegørelse skal være med til at sikre en helhedsorienteret
grundvandsbeskyttelse i forbindelse med kommende planlægning for byudvikling og ændret anvendelse i OSD, indvindingsoplande og NFI.

Du kan se grundvandsredegørelsen her

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.