Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning af vandmængder

Hvert år inden den 1. februar skal alle, der indvinder grundvand til markvanding, dambrug, industri eller lignende, indberette den vandmængde, der er oppumpet i det foregående kalenderår.

Vejledning til indberetning:

  1. Indtast AnlægsID og den tilhørende kode (begge er angivet i det brev, du har modtaget).
  2. Tryk herefter på Næste.
  3. Indtast, hvor meget vand du har indvundet (i m3) samt målemetoden.
  4. Angiv om du ønsker en kvittering tilsendt pr. mail.
  5. Når oplysninger er indtastet, skal du trykke på "Send", så oplysningerne overføres til kommunen.

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.