Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvis du vil ændre din drikkevandsforsyning

Kommunen skal altid have besked, hvis du vil ændre på din vandforsyning.

Hvis du vil ændre din vandforsyning, skal du huske, at:

  • Du skal søge om tilladelse til at lave en ny boring, inden du laver boringen (ansøgningsskemaet finder du i den blå boks til højre)
  • Du skal fortælle det til kommunen og dokumentere det, hvis du kobler dig på naboens vandforsyning
  • Du skal fortælle det til kommunen og udtage en ny vandprøve, inden du kobler din drikkevandsforsyning på en anden eksisterende boring på ejendommen (f.eks. en markvandsboring)
  • Du skal søge om tilladelse til hos kommunen, hvis du vil opsætte et nitratfiletr eller UV-anlæg.

Gamle drikkevandsbrønde og -boringer
Når du har fået en ny vandforsyning, har du også fået en ubenyttet brønd eller boring.

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. I visse tilfælde kan du dog få tilladelse til, at bruge din gamle drikkevandsboring til havevanding eller dyrehold. Men det kræver en tilladelse fra kommunen - ansøgningsskemaet finder du i den blå boks til højre.
Link til Sløjfning af brønde og boringer 

BBR
Hvis din ejendom bliver tilsluttet et vandværk, skal du få vandværket til at fortælle det til kommunen. Du kan ikke få ændret din BBR-meddelelse før, kommunen har fået dokumentation på, at du er tilsluttet vandværket. Og så længe din BBR-meddelelse er forkert vil kommunen bede dig lave 5-års kontroller af dit drikkevand. Du risikerer også at blive opkrævet statsafgift for at indvinde grundvand.

Link til BBR - Bygnings- og boligregistret

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.