Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Egen drikkevandsforsyning

Ca. 1000 ejendomme i Ikast-Brande Kommune med egen drikkevandsforsyning har siden efteråret 2017 ikke længere pligt til at sikre rent drikkevand på ejendommen. Er der fødevareproduktion, kommercielle eller offentlige aktiviteter på ejendommen, skal grundejer dog stadig sikre en god vandkvalitet.

Ikast-Brande Kommune opfordrer til at alle med egen drikkevandsforsyning alligevel får deres drikkevand undersøgt løbende for bakterier, nitrat og arsen. Der er en væsentlig sundhedsrisiko forbundet med bakterier i vandet - især for gæster, som ikke er vant til de fremmede bakterier. Og bakterier er som regel lette at undgå, når boringen bliver sat i stand. På lang sigt kan der også være en sundhedsrisiko ved at drikke vand med for højt nitrat- eller arsenindhold.

Hvem laver vandanalyser?

Hvis vandanalysen skal være valid, skal den udtages og analyseres af et DANAK-akkrediteret analyselaboratorium.

Herunder ses links til nogle eksempler på DANAK-akkrediterede analyselaboratorier.

https://forenklet-kontrol.dk/ 
https://www.alsglobal.dk/ 
https://www.eurofins.dk/ 
https://www.vbmlab.dk/ 
https://www.analytech.dk/ 
https://hmlab.dk/

Hvis vandkvaliteten er dårlig

Er der bakterier i vandet kan man - som en nødløsning indtil problemet er løst - koge vandet. Vandet skal spilkoge i 2 minutter for at sikre, at alle bakterier er døde. En kaffemaskine slår ikke bakterierne ihjel. Du kan læse kommunens folder om kogeanbefaling her Kogeanbefaling - hvorfor og hvordan 

Det hjælper ikke at koge vandet, mod for meget nitrat, arsen eller andre stoffer. Kogning virker kun mod bakterier.

Er der andre problemer med vandkvaliteten end bakterier, er det nok nødvendigt, at foretage større ændringer af vandforsyningen end en renovering.

Hvis du ændrer din drikkevandsforsyning

Kommunen skal altid have besked, inden du gør noget, hvis du:

  1. Ønsker en ny boring (ansøgningsskemaet finder du i den blå boks til højre eller her)
  2. Ønsker at koble dig på naboens vandforsyning
  3. Ønsker at benytte en anden eksisterende boring på ejendommen (f.eks. en markvandsboring) til drikkevandsforsyning
  4. Ønsker at opsætte et nitratfileter eller UV-anlæg.

 

Bliver du sluttet på et vandværk, skal du:

  1. Sørge for, at vandværket giver besked til kommunen, så din BBR-meddelelse kan blive ændret (ellers bliver du fortsat opkrævet statsafgift for egen vandindvinding)

  2. Få en brøndborer (med de nødvendige A- og B-beviser) til at sløjfe den overflødige boring eller søge om tilladelse til at bruge den til havevanding, dyrehold eller lignend. Ansøgningsskemaet finder du i den blå boks til her på siden

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.