Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landbrugsarbejdsgruppe

Siden bliver ikke længere opdateret - se evt på siden "dialogforum i det åbne land"


Formål
Landbrugsgruppen er en af de faste arbejdsgrupper under Grønt Forum for Ikast-Brande Kommune. Formålet med gruppen er at fremme dialogen mellem kommunen og landbrugsorganisationerne, samt sikre landbrugsorganisationernes mulighed for at følge med i det arbejde, der kan få konsekvenser for udvikling af landbruget. Alle sager, der kan få konsekvenser for landbruget som helhed omfattet, hvorimod konkrete sager, der kun berører en enkelt landmand, ikke behandles i dette forum. Landbrugsgruppen har ingen beslutningskompetence.

Deltagere
Faste udpegede medlemmer fra:
- Landøkonomiske foreninger

Fra Ikast-Brande Kommune deltager formand for teknisk udvalg, eller evt. hele udvalget.

Mødeindkaldelse
Der planlægges afholdt mindst 2 møder pr. år. Forslag til punkter på dagsordenen indsendes til Ikast-Brande Kommune senest 14 dage før mødet.

Landbrugsorganisationerne sørger for, at kommunen meddeles navn, adresse, email-adresse, og telefonnummer på de udpegede repræsentanter. Landbrugsorganisationerne forestår ligeledes selv nyudpegning, når en repræsentant udtræder. Deltagelse er frivillig, hvorfor deltagerne eller deres organisationer selv dækker deres udgifter ved deltagelse.

Link til referater

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.