Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grønt Forum

Grønt Forum er en paraplyorganisation, og et samlende organ for en række mindre arbejdsgrupper.

Siden bliver ikke længere opdateret - se evt på siden "dialogforum i det åbne land"

 

Der er fire arbejdsgrupper under grønt forum.
En arbejdsgruppe der beskæftiger sig med vandløb, en med landbrug en med forsyning og en med natur.
Arbejdsgrupperne mødes, efter nærmere aftale, en til to gange om året med relevante repræsentanter fra kommunen. Grupperne har ikke beslutningskompetence, men de kan bidrage med input til forvaltningen og faglige diskussioner, der bunder i et solidt lokalkendskab.

Det er tanken, at grupperne skal fungere som en idé generator, men også, at de skal rustes til bedre at kunne hjælpe projekter på det grønne område på vej, ude i organisationerne qua den videns deling, og forventningsafstemning der pågår i arbejdsgrupperne.

Kunne du godt tænke dig, at repræsentere din grønne organisation i en af arbejdsgrupperne?
Så skal du, når du har aftalt det med din organisation, henvende dig til naturgruppen, i Ikast-Brande Kommune. Oplyse dit navn, organisation samt dine kontaktoplysninger. Du bliver oprettet på vores mailingliste og indkaldt til næstkommende møde.

Kontakt Henvendelse til Anne Jul Kristensen kan ske på e-mail: ajkri@ikast-brande.dk eller tlf: 9960 3374

Vandløbsarbejdsgruppen Kommissorium for gruppen Deltagerliste med kontaktoplysninger Referater og mødekalender Meddelelser fra Vandløbsgruppen

Landbrugsarbejdsgruppen Kommissorium for gruppen Deltagerliste med kontaktoplysninger  Referater og mødekalender Meddelelser fra Landbrugsgruppen

Naturarbejdsgruppen Kommissorium for gruppen Deltagerliste med kontaktoplysninger  Referater og mødekalender Forslag til dagsorden sendes til Naturgruppen, e-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Meddelseler fra Naturgruppen Naturgruppen byder velkommen til ny repræsentant for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Lars Bitsch. Lars er næstformand i Munklinde og Omegns jagtforening og afløser Finn Krogh, formand i Nørre Snede Jagtforening.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.