Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det lokale naturråd

Der er ét fælles naturråd i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

 

Billedet viser en solnedgang

Folketinget har i forbindelse med moderniseringen af Planloven i 2017 bestemt, at der skal oprettes 20 lokale naturråd i Danmark.

Naturrådets opgave
Naturrådet har til opgave at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege. Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Naturrådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.
 

    Naturrådets medlemmer:              

Organisation

Medlem

Botanisk Forening

Karen Thingsgaard  

Danmarks Jægerforbund 

Ole Rønnow

Danmarks Naturfredningsforening   

Tage Madsen
Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Thinggaard
Dansk Ornitologisk Forening Marianne Linnemann
Dansk Skovforening John Milther    
Familielandbruget MIDT-Jylland Anette Klausen
Familielandbruget VEST-Jylland Lone Andersen
Friluftsrådet Benny Pedersen  
Herning Ikast Landboforening Jørgen Krøjgaard
Landboforeningen Midtjylland   Ulla Rasmussen
Landbrug & Fødevarer Helle Borum  
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Poul Uhrenholt Jensen  
Naturvejlederforeningen i Danmark   Karen-Louise Smidth  


Lovgrundlag
Naturrådet oprettes i henhold til
Bekendtgørelse nr. 971 om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017.

Du kan læse mere om lokale naturråd i Erhvervsministeriets vejledning,

Link til ordliste

Link til kort

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om naturrådet, så kontakt miljømedarbejder Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande Kommune, e-mail: ajkri@ikast-brande.dk, tlf. 9960 3374.

Link til: 
Herning Kommune   
Ringkøbing-Skjern Kommune   
Viborg Kommune

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.