Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affald og genbrug

Vil du vide mere om dagrenovation, tømningstider, skifte beholder, genbrugspladser, åbningstider, byggeaffald og regler for affald, til private og erhverv.

 

Storskrald

I 2016 kører der en forsøgsordning, hvor du kan få afhentet storskrald på din adresse.
Læs mere om afhentning af storskrald her

Grundlæggende retningslinjer for dagrenovation

  • Alle grundejere skal være tilmeldt en dagrenovationsordning
  • Alt øvrigt affald skal afleveres til kommunens genbrugspladser
  • Du kan aflevere papir og glas i de opstillede containere
  • Du skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald
  • Farligt affald indsamles i miljøboksene eller det kan afleveres på genbrugspladserne   

Vil du vide mere. kan du benytte dig af disse link: 
Informationer om dagrenovation, tømning og affald på kommunens genbrugspladser
Ejendomsskattebillet 2016 - dagrenovation
Følg din dagrenovation på internettet
Spejder - avis og papirindsamling    
Genbrugspladser og åbningstider 
Ofte stillede spørgsmål om affald og ejendomsskat 
Følg din dagrenovation - Følg vægten af affaldet i din skraldespand
SMS  - Du får besked, hvis der er ændringer
Aktuelt - aktuelle ting/ nyheder fra renovationsområdet. 

Du er velkommen til at kontakte os

 

Tryk her eller på billedet for at gå til Affald og Genbrugs hjemmeside  

 Banner - fra bilen 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.