Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bakkehuset Ikast

Bakkehuset Ikast - et kultursted i Midtjylland.

Se alle aktuelle informationer om Bakkehuset på www.bakkehuset.dk

Bakkehuset Ikast

Bakkehusets historie:

Omkring 1911-12 blev bygget et hus på bakken ned mod stationen - derfor navnet "Bakkehuset". I nogle år var det lægebolig, inden det i 1923 blev solgt til bankdirektør Martin Fenger. I familien var der 10 børn, som var musikglade og spillede på forskellige instrumenter, så allerede da var der noget af et "musikhus" på adressen.

I 1947 solgte Martin Fengers enke Bakkehuset til kommunen, som ville benytte huset til bibliotek. De tre rum ud mod gaden blev slået sammen og skulle udgøre udlånslokalerne. Flytningen til Bakkehuset gav biblioteket et vældigt opsving, så i 1956 gennemgik huset en gennemgribende modernisering og en udvidelse i form af salen, som skulle benyttes som udlånsafdeling. Fra bibliotekstilsynet blev den nye indretning rost til skyerne som et af de mest moderne biblioteker i landet.

Da bogbestanden voksede kraftigt, blev det selv med maksimal udnyttelse af salen nødvendigt at finde nye lokaler, så i 1981 blev biblioteket flyttet over gaden i en nedlagt fabrik, som havde tilhørt Volmer Lind.

På det tidspunkt var der i kommunen planer om et større byggeri på Bredgade, som ville indebære, at Bakkehuset, som blev beskrevet som noget forfaldent, skulle rives ned.

Det gav anledning til en heftig diskussion i byen, hvor mange mente, at et så gammelt hus burde bevares. Den lokale musikforening så muligheder for et spillested, andre at der måske kunne indrettes forsamlingshus i bygningen. Det blev dog fra helt anden side, at redningen kom. I 1983 tilbød den nyoprettede efterlønsklub med Gunnar Jacobsen i spidsen, at de ville sætte selve Bakkehuset i stand mod at få det til rådighed som klublokale. Dermed blev nedrivningen lagt i "mølposen" - i hvert fald foreløbigt.

Fra kommunen rumsterede man i 1980erne fortsat med nedrivning, men i 1991 blev huset reddet nærmest på målstregen, da kommunen besluttede at oprette en musikskole i hovedbygningen. Men så var der "monstret" tilbage - øgenavnet for salen - som var i særdeles dårlig stand. I 1994 skete så miraklet. Kommunen besluttede at renovere salen og etablere et musik- og kulturhus. Der blev nedsat en brugergruppe og knyttet kontakt med C.F. Møllers tegnestue i Herning. Det store scoop var, at man overlod det til kunstneren Lars Ravn at udsmykke den renoverede sal. Den 19. maj 1995 slog Bakkehuset dørene op som musik- og kulturhus. Den "grimme ælling" var blevet til den "smukkeste svane".

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.