Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Naturcenter Harrild Hede

Billede af heden på Naturcenter Harrild Hede
Naturoplevelser, aktiviteter og socialt samvær - og åbent for alle!

Naturstyrelsen Midtjylland åbnede i april 2013 i samarbejde med Ikast-Brande Kommune det nye  naturcenter på Harrild Vandmølle ved Holtum Å og ved den sydlige ende af Harrild Hede. Naturcentret ligger i Nørlund Plantage og har adgang til 3000 ha statsejede skove- og naturarealer, der kan danne rammen om skønne, autentiske naturoplevelser og friluftsaktiviteter for kommunens borgere og turister.

Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme og flokke af krondyr, samt stilhed og højt til himlen.
 
Naturcentret byder på aktiviteter med fokus på naturoplevelser og sundhedsfremmende formål. Der er mødelokaler og faciliteter til gavn for kommunens foreningsliv, og et stort naturrum med indendørs grill vil stå åbent for alle.

Der er mulighed for socialt samvær, samtidig med, at man kan få informationer om den lokale natur og historie. Med udgangspunkt i naturcentret er der mange muligheder for at se Harrild Hede fra mange vinkler. Herfra udgår ikke mindre end fem forskellige vandreruter, og ældre, gangbesværede og handicappede har ved forudbestilling mulighed for at se hedelandskabet fra "Hugormen".

Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune

Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Midtjylland med driftstilskud fra Ikast-Brande Kommune.
 
Formålet med Naturcenter Harrild Hede er at skabe muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen, der bygger på 3 gennemgående tema-er: viden, sundhed og naturoplevelser, og hvor der skabes et innovativt miljø ved at krydse traditionelle naturskoleaktiviteter med fritidsliv, turisttilbud og sundhedsfremmeaktiviteter i naturen under inddragelse af brugerne.
 
Få mere at vide om Naturcenter Harrild Hede ved at følge linket nedenfor. Du kan bl.a. læse mere om:

 • Nyt Naturcenter - nye muligheder
 • Naturskole, trailcenter og grønt forsamlingshus
 • Brugerdreven innovation på tværs af sektorer
 • Viden og naturoplevelser
 • Sundhed for borgere og turister
 • Naturskole
 • Naturcentrets indretning
 • Life-Hedeprojektet
 • Jobtrænings for handicappede og kurser for langtidssyge
 • Indretning og faciliteter
 • Nørlund Plantage og Harrild Hede

Naturcenter Harrild Hede

Du kan få mere at vide om Naturcenter Harrild Hede ved at følge nedenstående link til Naturstyrelsens hjemmeside. Læs bl.a. om de mange spændende aktiviteter og faciliteter på og ved Naturcentret:
 
Naturstyrelsens side om Naturcenter Harrild Hede
 
Endelig er der også oplysninger at hente på Ikast-Brande Turistbureaus hjemmeside:
 
Visit Ikast-Brande side om Naturcenter Harrild Hede

Kontaktpersonerne fra Ikast-Brande Kommune vedrørende Naturcenter Harrild Hede er:

Økonomidirektør 
Flemming Storgaard
9960 4101
flsto@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.