Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilbud til virksomheder

 • Hvis din virksomhed står over for en større afskedigelsesrunde, skal det varsles til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.  
   
 • Når varslingen er sket, vil din virksomhed blive kontaktet af Jobcenter Ikast-Brande med henblik på at iværksætte en indsats for de medarbejdere, der afskediges.
   
 • Ved store afskedigelser er der mulighed for at søge om midler fra Varslingspuljen som blandt andet indeholder jobsøgningskurser, opkvalificering herunder efter- og videreuddannelse af medarbejderne.

Kontakt Jonna Haubro eller Jobcenter Ikast-Brande for yderligere spørgsmål. Se kontaktoplysninger her. 

 • Hvis din virksomhed står i en situation, hvor arbejdstiden i virksomheden nedsættes i en begrænset periode for at undgå afskedigelser, er der nogle regler, der skal overholdes. Du kan orientere dig om reglerne for arbejdsfordeling på Det Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside.
   
 • Vær opmærksom på, at der er regler, der skal overholdes.
   
 • Du kan læse mere om reglerne for arbejdsfordeling på Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Kontakt Jonna Hauro eller Jobcenter Ikast-Brande for yderligere spørgsmål. Se kontaktoplysninger her.

 • Jobrotationsordningen giver din virksomhed mulighed for at sende en eller flere medarbejdere på kursus eller efteruddannelse, og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Dermed kan du fastholde virksomhedens produktivitet og drift.
   
 • Jobrotation er desuden en fleksibel løsning for din virksomhed, og du har som virksomhed mulighed for at få tilskud. Læs mere her. 
   
 • Vær opmærksom på, at medarbejderen som minimum skal have været ansat i virksomheden i 3 måneder, før vedkommende kan indgå i jobrotation.
   
 • Vi hjælper gerne med at tilrettelægge jobrotationsordningen og finde kvalificerede vikarer.
   
 • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den oprindelige medarbejder, der deltager i uddannelse.
   
 • Vil du vide mere om jobrotation kan du læse mere på STAR eller læse om Vejledning om jobrotation.

Kontakt Jobcenter Ikast-Brande for yderligere spørgsmål. Se kontaktoplysninger her.

 • Hvis dine medarbejdere eller nyansatte har behov for efteruddannelse, kan Jobcenter Ikast-Brande tilbyde hjælp.
    
 • Hvis du ønsker efteruddannelse af egne medarbejdere, har du mulighed for at tilmelde vedkommende til erhvervsrettet uddannelse for voksne. Din virksomhed skal betale kursusgebyret og har efterfølgende mulighed for at søge om VEU-godtgørelse. Læs mere herom på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside. Kontakt Jørgen Hyldegaard for spørgsmål. Se kontaktoplysninger her.
    
 • Hvis du ønsker efteruddannelse af nyansatte, kan der indgås en aftale om opkvalificering i op til 6 uger således, at den ledige kan bestride det pågældende job i virksomheden. Vær opmærksom på, at aftalen skal indgås inden ansættelse og, at Jobcenter Ikast-Brande skal godkende aftalen.
     
 • Der er også mulighed for jobrotation. Se ovenstående fold ud boks. 

Du er altid velkommen til at kontakte jobcentret eller Per Biensø for spørgsmål. Se kontaktoplysninger her.

 • Du kan som virksomhedsejer ansætte en ledig borger i virksomhedspraktik eller med løntilskud i en periode. En virksomhedspraktik giver derfor god mulighed for at vurdere kompetencerne hos en kommende medarbejder, og samtidig kan ansættelsen bruges som et "springbræt" for den ledige i at opnå kompetencer og erfaringer.
   
 • Formålet med både virksomhedspraktik og løntilskud er, at den ledige opnår læring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
   
 • I forbindelse med løntilskudsansættelser hæfter Ikast-Brande Kommunes forsikring hverken for arbejdsskader eller en tingsskader.
   
 • I forbindelse med virksomhedspraktikker jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 11 § 42 er Ikast-Brande Kommune forsikringsansvarlig i forhold til arbejdsskader, hvis virksomheden har overholdt gældende miljø- og sikkerhedsregler*. Derimod hæfter kommunen som udgangspunkt ikke for skader på ting eller personer, der er forvoldt af virksomhedspraktikanten.
   
 • Vil du vide mere om virksomhedspraktik og løntilskud så læs mere her: Fakta om jobcentrets tilbud. 

Du er altid velkommen til at kontakte jobcentret eller vores HOTLINE. Se kontaktoplysninger her.

* Der er særlige regler for praktikforløb jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10 § 32

 • I Ikast-Brande Kommune arbejder vi ud fra, at der er plads til alle - også når det gælder arbejdsmarkedet.
   
 • Tidligere har Ikast-Brande arbejdet med socialøkonomiske virksomheder, der bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. Det, der adskiller socialøkonomiske virksomheder fra traditionelle virksomheder er, at virksomhedsdriften går hånd i hånd med en høj grad af social ansvarlighed i virksomhedens ansættelsespraksis og virksomhedskultur. Dette har vi i Ikast-Brande arbejdet videre med, og som blandt andet har hørt til et samarbejde med Rengøringsselskabet Coor (tidligere Elite Miljø) i at opkvalificere langtidsledige borgere og få et fodfæste på arbejdsmarkedet.
   
 • I 2017 modtog Coor rummelighedsprisen CSR People Prize for deres indsats for at inkludere langtidsledige i virksomheden.
   
 • I Ikast-Brande Kommune ønsker vi at styrke den tværgående indsats omkring de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.
   
 • Du kan læse mere om vores strategi her: Et arbejdsmarked med plads til alle.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.