Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning i grundskolen

Unge & Uddannelse Ikast-Brande har til opgave at vejlede alle elever i 7.-10. klasse i kommunale og private grundskoler. Hver enkelt skole med overbygning har en uddannelsesvejleder tilknyttet.

Find uddannelsesvejlederne i grundskolen her.

 

Benyt nedenstående links til at springe i teksten:

Vejledningen i grundskolen

Uddannelsesparathedsvurdering og vejledningsydelser

eVejledning

Emnet Uddannelse og Job

Processen hen imod uddannelsesvalget

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

Læs mere

 

Vejledningen i grundskolen

Unge & Uddannelse giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 9. og 10. klasse. Den kollektive vejledning består af klassebaserede aktiviteter, der forbereder eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Eleverne skal udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag. Desuden arrangerer UU hvert år en uddannelsesmesse for alle elever i 8. - 10. klasse og deres forældre.

 

Uddannelsesparathedsvurdering og vejledningsydelser

Elever i grundskolen og 10. klasse vurderes på, om de har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den første vurdering sker i 8. klasse inden 1. december i skoleåret. Vurderingen sker på baggrund af karaktergennemsnit og vurdering af elevens personlige og sociale færdigheder.

I et samarbejde mellem skole og UU iværksættes en målrettet indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate:

  • Tilbydes individuel vejledning og gruppevejledning.
  • Deltager i frivillig brobygning i 9. klasse.
  • Har mulighed for komme i erhvervspraktik.
  • Får hjælp til uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse.

Elever, der er vurderet uddannelsesparate:

  • Tilbydes kollektiv vejledning med information om ungdomsuddannelser.
  • Kan deltage i erhvervspraktik. Elev og forældre finder selv praktikplads samt udfylde og aflevere underskrevet praktikseddel til uddannelsesvejleder.
  • Elev og forældre er selv ansvarlige for tilmelding til ungdomsuddannelse på www.optagelse.dk senest 1. marts.
  • Ved spørgsmål til uddannelse henvises til eVejledning.

 

eVejledning

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend. Vejledere med en bred erfaring sidder klar til at svare på spørgsmål og give vejledning. eVejledning foregår anonymt.

eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg.  eVejledning kan kontaktes på mail, chat, sms eller telefon.

 

Emnet Uddannelse og Job

Uddannelse og Job (UJ) er et obligatorisk emne på 0.-9. klassetrin. Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i UJ med klassens øvrige lærere. 

Undervisningen i UJ danner en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning, og i udskolingen skal eleverne udfordres på deres uddannelsesvalg.

Du kan læse mere om Uddannelse og Job her.

 

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

15-17 årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Pligten opfyldes for eksempel, hvis den unge er i lønnet beskæftigelse i mindst 18 timer om ugen, eller hvis den unge deltager i produktionsskoleforløb, frivilligt arbejde, udlandsophold og alternative uddannelses- og beskæftigelsesforløb.

 

Læs mere

Du kan læse Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv her.

Du kan læse Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet her.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.