Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungevejledning

Hos Unge & Uddannelse kan du altid træffe en uddannelsesvejleder til at tale med om dine uddannelsesplaner og muligheder.

Din uddannelsesvejleder kan hjælpe dig hvis du:

  • Er i tvivl om dine uddannelsesplaner
  • Overvejer at skifte eller måske er på vej til at droppe ud af din uddannelse
  • Ikke er i gang med en uddannelse eller i job
  • Har brug for ansøgningsskemaer og information om ansøgningsfrister mm.
  • Har brug for vejledning om SU

Du kan altid kontakte din uddannelsesvejleder. Vores vigtigste opgave er at hjælpe dig i gang.

I Ikast-Brande kommune har Unge & Uddannelse sammen med de lokale ungdomsuddannelser fuld fokus på at støtte den enkelte unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har vi oprettet et uddannelsesnetværk der kommer i spil når en ung er i mistrivsel på igangværende ungdomsuddannelse og uddannelsesnetværket vil på forskellige måder sikre, at uddannelsesforløbet kan fortsætte på en måde, der fungerer bedre for den unge.

Vi er endvidere opsøgende på alle 18-25 årige, som ikke er i gang med uddannelse eller i arbejde. Hvis vi ikke ved om du har gennemført en ungdomsuddannelse og vi er i tvivl om, hvad du laver, så kontakter vi dig enten via et brev, et opkald eller en sms.

Unge som har gennemført en ungdomsuddannelse kontakter vi ikke.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.