Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungdomsuddannelser

Når du skal vælge ungdomsuddannelser er det vigtigt at du orienterer dig om de forskellige muligheder. Her har vi samlet informationer om uddannelsesmulighederne i Ikast-Brande, men du kan også orientere dig i det årlige hæfte "Ungdomsuddannelserne 2015", som alle elever i 9. og 10. klasse får udleveret i efteråret.

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse veksler mellem skole og praktik i en virksomhed og tager i alt mellem 1½ og 5½ år. Du kan starte lige efter folkeskolen.

Der er 12 indgange til en erhvervsuddannelse - hver indgang har samlet en række uddannelser, som ligner hinanden, enten fagligt eller uddannelsesmæssigt. I hæftet "Ungdomuddannelserne 2015" kan du læse om de forskellige indgange.

EUX er et tilbud til elever, der gerne vil kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. I Herning tilbyder Herningsholm Erhvervsskole denne mulighed på 3 uddannelser.

Du kan få mere at vide om uddannelserne hos en uddannelses- og erhvervsvejleder på uddannelsesstederne.
Du kan også se nærmere på de forskellige erhvervsuddannelser i Ikast-Brande/ Herningområdet her:

Herningsholm Erhvervsskole
Lillelundvej 21
7400 Herning
Telefon 72 13 45 00

Herningsholm Erhvervsskole - HG Ikast
Neptunvej 5
7430  Ikast
Telefon 72 13 45 00

Agroskolen Hammerum
Hammerum Hovedgade 7
7400 Herning
Telefon 97 11 60 53

Social- og Sundhedsskolen
Gullestrupvej 10-12
7400 Herning
Telefon 96 27 29 29

TEKO
Birk Centerpark 5
7400  Herning
Telefon 97 70 12 22

Silkeborg Tekniske Skole
Kejlstrupvej 87-99
8600 Silkeborg
Telefon 89 23 40 00

Hvis du vil vide, om der er praktikpladser indenfor et konkret fag så læs på www.praktikplads.dk.

Hvis du vil have gode ideer til at søge en praktikplads er der gode tips på hjemmesiden Guiden til praktikplads.

Hvis du søger oplysninger om hvilke fag og på hvilket niveau de findes på en bestemt erhvervsuddannelse, så læs mere på www.elevplan.dk. Vælg menupunktet Indgange under Uddannelser.

Til toppen

Gymnasiale uddannelser

De gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

Forskel i profil

De gymnasiale uddannelser har hver deres profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger.

HF

Almene fag + et anvendelsesorienteret perspektiv

HHX

Almene fag + et merkantilt perspektiv

HTX

Almene fag + et teknologisk/naturvidenskabeligt perspektiv

STX

Almene fag + et videnskabsorienteret perspektiv

De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk.

IB

The IB Diploma Programme is an internationally oriented and recognised course available to students aged 16 to 19.

EUX Kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse.

Hvis du søger oplysninger om de gymnasiale uddannelser, HHX, HTX, STX, HF, IB og EUX er her en oversigt over alle gymnasierne i Ikast-Brande området.

Ikast-Brande Gymnasium
Bøgildvej 6
7430  Ikast
Telefon 97 15 36 11

Herningsholm Gymnasium - HHX-Ikast
Bøgildvej 12
7430  Ikast
Telefon 72 13 47 20

Herningsholm Gymnasium - HTX-Herning
Lillelundvej 21
7400 Herning
Telefon 72 13 45 00

Til toppen

Andre uddannelser

Produktionsskolen Midt - Promidt
Neptunvej 5B
7430 Ikast
Telefon 75 76 13 33

Til toppen

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

STU er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke, selv med specialpædagogisk støtte, er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, udover det livsforbedrende perspektiv, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der bidrager til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Det er en chance for at afprøve og udvikle færdigheder og muligheder, der evt. kan pege videre mod fortsat uddannelse eller bidrage til at skabe et fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om STU Ikast-Brande på www.stu.ikast-brande.dk

Til toppen

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU er en individuelt tilrettelagt, kompetencegivende uddannelse for unge under 30 år, der varer 2 (højst 3) år.

EGU er en vekseluddannelse med stor vægt på praktikdelen, hvor minimum 20 uger og maksimum 40 uger er skoleundervisning, og resten af uddannelsen afvikles som et eller flere praktikforløb.

Målet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre til ansættelse eller til, at den unge fortsætter i anden uddannelse.

Du kan læse mere om EGU på egu.dk.

Til toppen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.