Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

UJ undervisning til lærere

Uddannelse og Job (UJ) er et obligatorisk emne på 0.- 9. klassetrin. Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i UJ med klassens øvrige lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb.

Emnet er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i. 

I emnet UJ skal eleverne opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.  Skolens UU-vejleder deltager i et årligt inspirations- og planlægningsmøde for skoleårets UJ-undervisning.

Via nedenstående links kan du finde tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i UJ.

Fælles mål for emnet Uddannelse og Job 

Læseplan for emnet Uddannelse og Job

Vejledning for emnet Uddannelse og Job

 

Undervisningen i UJ

Skolen er ansvarlig for, at undervisningen i UJ finder sted og opfylder lovens krav. Undervisningen i UJ tilrettelægges i samarbejde med Unge & Uddannelse.

Undervisningen er kendetegnet ved anvendelsen af mange aktiviteter uden for skolen, herunder eksempelvis virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelser, praktik i virksomheder og kontakt til ungdomsuddannelser, organisationer og brancher.

I UJ skal eleverne især i udskolingen udfordres på deres uddannelsesvalg. 

Nedenfor er link til forslag til undervisningsforløb i UJ.

Entreprenørskabsskolen

Drøm Større

Fang Erhvervsuddannelserne

Tilbud til grundskolerne


Du kan se Unge & Uddannelses forslag til undervisningsforløb i UJ på de enkelte klassetrin via nedenstående link.

Indskoling 0. - 3. klasse

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Udskolingen 7. - 9. klasse

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.