Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Unge & Uddannelse

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.

 • De politisk ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.
 • De administrativt ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Psykiatri & Handicapafdelingen, Børne & Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Styregruppen for ungeindsatsen består af cheferne for de 4 afdelinger. Arbejdsmarkedschefen er formand for styregruppen.
 • Ungeindsatsen er organisatorisk forankret i Unge & Uddannelse under Arbejdsmarkedsafdelingen, og den har sit fysiske udgangspunkt i "Hjertet", Vestergade, Ikast

 

Kommunens funktioner og opgavevaretagelse vedrørende den kommunale ungeindsats omfatter:

 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og brobygning.
 • Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.
 • Beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og hidtidig pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats i den unges uddannelsesplan.
 • Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse på forberedende grunduddannelse.
 • Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik, herunder koordinering med virksomhedspraktik.
 • Målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse.
 • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet forberedende grunduddannelse.
 • Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • Vedligeholdelse og ajourføring af det fælles datagrundlag.
 • Etablering af kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledning skal, jf. Lov om Kommunal Ungeindsats, sættes i system. Systemet skal belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet med andre aktører.
 
Jvnf. LBK nr. 1017 af 04/10/2019 kap. 11
 

 • Rammer for vejledningen i Ikast-Brande:

  Unge og Uddannelse varetager uddannelsesvejledningen beskrevet i LBK 825 af 16/08/2019 og LBK 1017 af 04/10/2019.

  8 uddannelsesvejledere varetager uddannelsesvejledningen på kommunens 8 grundskole, 4 friskoler, 1 privatskole, 10. klassecentret, heltidsundervisningen, kommunens opholdssteder samt fører tilsyn med at 15-17-årige følger deres uddannelsesplan. Desuden gives uddannelsesvejledning til 18-30-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, vejledning og indstilling til STU og UU foretager målgruppevurderinger og laver uddannelsesplaner til FGU.

  Unge og Uddannelse Ikast-Brande er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, som sikrer det tværgående samarbejde omkring de unge. Afdelingen samarbejder med alle relevante aktører.

  Kvalitetssikring - se skema her. 
   
 • Årlige søgetal til ungdomsuddannelserne:
  Ikast-Brande Kommune 
Gym
Ikast Brande Kommune 
EUD 
Ikast-Brande Kommune
Øvrige 
Landstal
Gym 
Landstal
EUD 
Landstal
Øvrige 
2020 61,6% 29,8%  8,5%  72%  19,9%  8,1% 
2019 62,3% 28,3%  9,4%  72%  20,1%  8% 
2018 64,6% 26,8%  8,6%  73,1%  19,4%  7,5% 
2017 73,3% 18,6%  8,1%  74%  18,5%  7,5% 
2016 71,3% 24,7%  4%  74,3%  18,4%  7,1% 

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

 

 • Måltal for kommende års søgning ungdomsuddannelserne:

  Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasser.

  På vej!

Ændringer på grund af corona krisen.

Genåbningens fase 2 er blevet udvidet, så også kommunerne har fået lov til at genåbne under visse restriktioner.

I Ikast-Brande Kommune betyder det, at de administrative funktioner genåbner den 2. juni 2020 på Rådhuset, i administrationsbygninger mm. Fremmøde på kommunen kan alene ske efter tidsbestilling og/eller efter aftalt tid med sagsbehandler.

Åbning af Borgerservice i Brande er udskudt på ubestemt tid, da lokalet ikke giver den nødvendige plads i forhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Fremmøde i Borgerservice i Ikast er også kun efter tidsbestilling.
 Link til: Bestil tid til betjening i Borgerservice

Kan du ikke selv bestille din tid eller får en til at hjælpe dig, kan du ringe til  9960 4000 i vores åbningstid.

Det er vigtigt, at du annullerer din tid og bestiller en ny, hvis du føler dig syg.

Ansøgning om ydelser som fx uddannelseshjælp, ledighedsydelse, enkeltydelse m.v. skal fortsat søges digitalt. Du kan derfor ikke bestille tid til fremmøde på ydelsesområdet.

 

 

 

 

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: 9.30-14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-17.00
Fredag: 9.30-13.00

Adresse:
Vestergade 65
7430 Ikast
Tlf. 9960 4200

E-mail: uu@ikast-brande.dk

CVR: 29189617

EAN: 5798005571995

Dtjacha

Jacob Østergaard Moos Hansen
Tlf. 9960 4271
Mob. 2117 9490
jacha@ikast-brande.dk

Dttitla

Tine Thorlund Lauritzen
Faglig koordinator
Uddannelses - og STU-vejleder
Tlf. 9960 4288
Mob. 2154 4340
titla@ikast-brande.dk

Dtgimor

Gitte Kolding Mortensen
Faglig koordinator
Uddannelsesvejleder på Den Internationale Skole
Vejleder for de 15-17 årige
Vejleder for de 18-30 årige cpr. nr. 16-31
Tlf. 9960 4282
Mob. 2117 9491
gimor@ikast-brande.dk

Hjælper unge med at finde den rette vej til uddannelse og job via vejledning:

Dtgimor

Gitte Kolding Mortensen
Uddannelsesvejleder på Den Internationale Skole
Vejleder for de 15-17 årige
Vejleder for de 18-30 årige cpr. nr. 20-31
Tlf. 9960 4282
Mob. 2117 9491
gimor@ikast-brande.dk 

Dtanbje

Annika Bach Jensen
Vejleder for: IUC, Bording Skole D-klassen og EGU samt de 15-17 årige fra disse skoler.
Tlf. 9960 4284
Mob. 3067 0425
anbje@ikast-brande.dk

 Carsten Maagaard
 
Carsten Maagaard
Uddannelsesvejleder på Østre Skole, Hyldgårdsskolen, Engesvang Skole.  
Unge 15-17 årige fra disse skoler.
Tlf. 9960 4281
Mob. 2944 4316
camaa@ikast-brande.dk

Dtjenie

Jesper Sandal Thorø
Vejleder for STU-elever, 
Vejleder på Heltidstilbuddet plus Småskolen Christianshede og Vestgruppen.
Tlf. 9960 4285
Mob. 5149 1094
jenie@ikast-brande.dk

Dtmahan

Malle Hansen
Uddannelsesvejleder for unge mellem 18-30 år cpr. nr. 1-19
Tlf. 9960 4286
Mob. 3067 0423
mahan@ikast-brande.dk
  
Dtolber

Ole Todbjerg Berthelsen
Uddannelsesvejleder på Præstelundsskolen, Nordre Skole og Uhre Friskole.
Unge 15-17 årige fra disse skoler.
Tlf. 9960 4287
Mob. 2466 8657
olber@ikast-brande.dk

 Linrpou

Line Raaby Poulsen
Uddannelsesvejleder på Ejstrupholm Skole, Nørre Snede Skole, Klovborg Friskole og Heltidstilbuddet.
Unge 15-17 årige.
Tlf. 9960 4290
Mob. 2493 5804
linrpou@ikast-brande.dk

Jane Sandra Christensen 

Jane Christensen
Uddannelsesvejleder på UIC, Bording Skole, Gludsted og Thorlund Friskole.
Unge 15-17 årige.
Tlf. 9960 4283
Mob. 2223 1769
janschr@ikast-brande.dk

Dttitla

Tine Lauritzen
Faglig koordinator
Kontakt Tine ved spørgsmål i forhold til Unge der er i kontakt med Ungerådgiver i Jobcentret.
Tlf. 9960 4288
Mob. 2154 4340
titla@ikast-brande.dk

Dtglkno

Glennie Krogsdahl Nygaard Olsen
Jobkonsulent med mentorfunktion
Tlf. 9960 4280
Mob. 2183 7109
glkno@ikast-brande.dk

Dtlifra

Lis Jonna Frandsen
Jobkonsulent
Tlf. 99630 4291
Mob. 2067 4194
lijfr@ikast-brande.dk

Dttomer

Tommy Møller Merrild
Jobkonsulent
Tlf. 9960 4278
Mob. 2466 7169
tomer@ikast-brande.dk

Rådgivere for unge på uddannelseshjælp:

Dtambro

Amruta Ghosh Brøndum
Uddannelsesformidler/rådgiver
Tlf. 9960 4272
Mob. 2183 7159
ambro@ikast-brande.dk

Dtaykay

Ayse Kaya
Ungerådgiver 
Tlf. 9960 4277
Mob. 2183 7167
aykay@ikast-brande.dk

Dtinmni

Inge Marie Nielsen
Ungerådgiver
Tlf. 9960 4276
Mob. 2183 7184
inmni@ikast-brande.dk

Dtmetra

Mette Kirstine Rasmussen
Ungerådgiver
Tlf. 9960 4274
Mob. 2493 4862
metra@ikast-brande.dk

Dtriodu

Rikke Offersgaard Westerling 
Ungerådgiver
Tlf. 9960 4275
Mob. 2126 5196
riodu@ikast-brande.dk

Dtsieso

Signe Elsborg Sørensen
Ungerådgiver og vejleder for STU-elever
Tlf. 9960 4279
Mob. 3059 6604
sieso@ikast-brande.dk

Dtbeatk

Berit Halkjær
Ungerådgiver
Tlf. 9960 4273
Mob. 2493 4949
beatk@ikast-brande.dk

Dteldam

Elsebeth Damgaard
Mentor
Tlf. 9960 4289
Mob. 2055 3657
eldam@ikast-brande.dk

Dthesor

Helle Nygaard Sørensen
Mentor
Tlf. 9960 4292
Mob. 2928 8819
hesor@ikast-brande.dk

Dtkilan

Kirsten Loftager Ørum Andersen
Administrativ medarbejder og mentor
Tlf. 9960 4185
Mob. 2183 7634
kilan@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.