Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lærer i grundskolen

 • I emnet Uddannelse & Job (U&J) skal eleverne opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. 
   
 • U&J-undervisningen skal danne basis for den uddannelsesvejledning som eleverne modtager fra UU fra 7. klasse.
   
 • Skolens UU-vejleder deltager i et årligt inspirations- og planlægningsmøde for skoleårets U&J-undervisning.

Via nedenstående links kan du finde tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i U&J.

U&J-forløb Beskrivelse Link
Skolen som arbejdsplads Et startforløb hvor skolen som arbejdsplads undersøges.
Der arbejdes med beskrivelser af job og arbejdsområder, og begyndende med egne drømme og forventninger.
Klik her 
Mange måder at lære på  Spil om læringsstile.  Klik her 
Vaks i Jobland  Hunden Vaks er elevernes muntre hjælper, der guider eleverne gennem Jobland med mange jobs og jobmiljøer.
OBS. kræver licens. 
Klik her 
Du og din familie  I dette forløb arbejder eleverne med forskellige måder at leve på, familiens jobstamtræ og refleksioner over egne forventninger til liv og job.  Klik her 
Arbejdsplads i byen  Klassen tager en tur rundt i lokalområdet. Der arbejds med kendskab  til og beskrivelse af forskellige typer af jobs.  Klik her
Bilag
Bilag 
Månedens job Viden om jobfunktioner via udstilling med en "gine", besøg af forældre om job samt evt. virksomhedsbesøg. Klik her 
VVS i folkeskolen  "Det lille energikørekort".  Klik her

 

 

U&J-forløb Beskrivelse Link
Find og brug informationer om uddannelse og job    Klik her 
Fra interesser til forestillinger om fremtiden    Klik her 
De voksnes arbejde  Eleverne skal undersøge egne forældres uddannelse og job, og skrive en artikel om det til "Arbejdsnyt".

Der kan udarbejdes en avis - fx "Arbejdsnyt" - med artikler og billeder om forskellige brancher og jobs.
Indlæg i skolebladet om jobs på og udenfor skolen. 
Klik her
Bilag 
Det interesserer mig  Der arbejdes med sammenhængen mellem fritid og arbejdsliv, refleksioner og forventninger dertil.  Klik her 
De vigtigste jobs  Undersøgelse og debatøvelser om hvorvidt nogle jobs er vigtigere end andre.  Klik her 
Med forældre på arbejde  Eleverne besøger forældrenes arbejdspladser
Gæstelærer: Forælder eller lokal virksomhedsejer.  
Klik her
Bilag 
Min historie  Fremstilling af en bog om dig selv, din familie og dine fremtidsdrømme.  Klik her 
Gårdbesøg  Mulighed for at flytte undervisning og læring ud i et autentisk miljø, der hvor maden kommer fra.  Klik her 

U&J-forløb Beskrivelse Link
Før- og efterbehandling af uddannelsesmessen    Klik her 
Mit drømmejob  Eleven laver en præsentation af sit drømmejob.
Powerpoint præsentation eller planche. 
Klik her
Bilag
Skolebesøg på en virksomhed  Kendskab til en virksomhed i lokalområdet.
Viden om brancher /jobfunktioner og give eleverne indblik i globalisering / internationalisering / arbejdsmiljø og unges fritidsjob 
Klik her
Ug.dk
Bilag 
Bilag
Karriere A/S Gratis materiale, der hjælper med at skabe et godt og udbytterigt virksomhedsbesøg. Arbejdshæfte med opgaver.  Klik her 
Karriereforløb Eleverne indsamler og diskuterer eksempler på karriereforløb. Eleverne kan interviewe forældre og bedsteforældre om deres arbejdsliv.  Klik her 
Dine styrker og svagheder - et undervisningsmateriale  Gennem læringsteori finder eleven frem til sine egne og klassens styrker og svagheder.
En fælles collage med alle elevernes intelligensprofiler.
Klik her 
Den store klassefest  Øvelser i at bruge ug.dk. Viden om forskellige uddannelser. En præsentation af eleven selv udarbejdes og præsenteres derefter i klassen.  Klik her
Bilag 
Fremtid og drømme  Reflektionsøvelser over de vigtigste ting ved uddannelse, familieliv og drømmejob. Refleksion og debat om hvor ens individuelle kompetencer stammer fra.  Klik her 
Jobansøgninger  Øvelse i at skrive jobansøgninger og deraf afledte diskussioner.  Klik her 
Mads og Monopolet  Dilemmaer drøftes a la Mads og monopolet. Klik her
Tanker om uddannelsesparathed  Eleven går i gang med at gøre sig tanker om uddannelsesparathed. Klik her
Introduktionskursus A  Skriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.  Klik her
Bilag
Bilag
Introduktionskursus B  Skriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.  Klik her
Bilag
Bilag
Introduktionskursus C  Skriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.  Klik her
Bilag
Bilag
Frugtsalat  En reflektionsopgave.
Forslag til en "anderledes" evaluering af introkurserne. 
Klik her
Handel - den skjulte virkelighed  Giver indsigt i handelserhvervet gennem fagligt indhold, virksomhedscases og masser af relevante opgaver og spændende grafik.  Klik her
Bilag
Praktik efterbearbejdning  Kan anvendes til elever, der vælger erhvervspraktik til afklaring af job / uddannelse.  Klik her
Fremtiden er din  Kampagnesitet "Fremtiden er din" er etableret af minister for ligestilling for at sætte fokus på utraditionelle uddannelsesvalg og få de unge til at bruge hele uddannelsespaletten.  Klik her
Bilag
Min plan  Netbaseret materiale, som giver indblik i de uddannelser, job- og karrieremuligheder, der findes inden for industrien  Klik her
Bilag
At gå til jobsamtale  Inden og under samtalen.
Gode råd og øvelser. 
Klik her
At skrive ansøgninger  Øvelse i at skrive jobansøgninger og deraf afledte diskussioner.  Klik her
Sælg dig selv  Eleven skal skrive en jobansøgning.
Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning. Det kan afsluttes med en "jobsamtale" med efterfølgende respons/evaluering.
Klik her
Bilag
Bilag
Overvejelser inden praktik  Eleven forbereder sig på erhvervs-praktikken.
Individuel forberedelse til praktikken.
Temaer/ emner man kan tale om i klassen, inden klassen skal ud i praktik. 
Klik her
Bilag
Bilag 
Praktikrapport  Eleven forbereder sig på erhvervspraktikken og reflekterer over sine erfaringer og oplevelser. Skriftlig og individuel rapport.
Plancher og derefter fremlæggelser i klassen.
Eller en workshop over praktikugen, som kan udstilles til et forældremøde eller for andre relevante klasser. 
Klik her
Bilag
Bilag
Gård- og virksomhedsbesøg  Besøg hos landmand /  fødevarevirksomhed.  Klik her
Book en ekspert  Du kan booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. Book en ekspert er fondsfinansieret og derfor et gratis tilbud, og alle eksperter er trænet i at formidle til børn og unge.  Klik her
Den digitale butik Hvordan bruger Føtex Ikast data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser (automatisk disponering) hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v.? Igennem dette undervisningsforløb i Matematik, vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden. Klik her
Fagbevægelsens skoletjeneste

Vi underviser 8., 9. og 10. klasser i hele landet. Vi lærer de unge, hvilken rolle fagforeninger spiller i det danske samfund og for den enkelte.
Det vigtigste for os er at skabe indsigt og nysgerrighed hos eleverne. Det gør vi gennem undervisning, der sætter fokus på dialog, debat og deltagelse.

Klik her

 • Alle skoler skal rettidigt foretage en uddannelsesparathedsvurdering så oplysningerne er tilgængelige for UU.
   
 • Overskridelse af tidsfristerne kan have konsekvenser for den unge, der søger optagelse på en ungdomsuddannelse.
   
 • Du kan her læse mere om Undervisningsministeriets vejledninger.

 • Er du lærer i udskolingen har du en særlig forpligtelse til at holde dig opdateret med viden om ungdomsuddannelserne. Unge og Uddannelse og de lokale ungdomsuddannelser faciliteter hvert år besøg på lokale ungdomsuddannelser, hvor formålet er at øge udskolingslærernes viden om ungdomsuddannelserne.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.