Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kvalitetssikring og udvikling i UU Ikast-Brande

Nyere tal er på vej!

Unge og Uddannelse i Ikast-Brande Kommune (UUIB) arbejder målrettet mod at opfylde 95-procent-målsætningen:

  • 95 pct. af en ungdomsårgang skal have ungdomsuddanelse i 2015

En del af arbejdet består i løbende at udvikle og sikre, at vi leverer service og resultater af højeste kvalitet.

Målsætning, sikring og resultater
I nedenstående oversigt finder du resultaterne af de undersøgelser, der udarbejdes for at kvalitetssikre arbejdet i UUIB. Siden vil løbende blive opdateret med de nyeste tal. 

Opgørelse Tidspunkt Status
Målsætning 2012 November / december Målsætning 2013
Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddanelse eller anden aktivitet  Marts / april Fordeling på skoler i Ikast-Brande Kommune 2013

Fordeling af elever fra Ikast-Brande Kommune på alle skoler
Brugerundersøgelse Maj Information på vej
Opgørelse over kontakt- og tilbudstid Ultimo december Kontakt- og tilbudstid første kvartal 2013

Andel af 15 til 17-årige unge, der af UU vurderes ikke-uddannelsesparate
 

Maj Uddannelsesparathedsvurdering
Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes, jf. § 10 i bekendtgørelsen om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Ultimo december Information på vej

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.