Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygemelding og sygedagpenge

 

Læs mere her.


Fastholdelseskonsulent under sygemelding

Ikast-Brande Kommune har 3 fastholdelseskonsulenter.

 • Er du sygemeldt fra dit job, kan der bliver tilknyttet en fastholdelseskonsulent, som afvikler rundbordssamtale med dig og din arbejdsgiver. Rundbordssamtalen vil foregå på din arbejdsplads, og har til formål at afdække muligheder for f.eks.:
   
  -Nedsat arbejdstid.
  -Delvis raskmelding.
  -Ændring i arbejdsopgaver (midlertidig eller permanent).
  -Øvrige skånehensyn.
  -Vejledning om støtteordninger.

Du indgå to typer af forskellige aftaler:

Almindelig aftale:

 • Når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
 • Når fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. 
 • Aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
 • Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelse.

 
En midlertidig aftale:

 • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
 • Ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet før du blev ansat.
 • Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Værd at vide om § 56

 • For at kommunen kan godkende aftalen skal der indhentes en lægeerklæring. Kommunen betaler for lægeerklæringen.
   
 • For at få godkendt en gyldig aftale skal aftalen godkendes i den kommune du bor i. Aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.
   
 • Hvis du skifter arbejde, skal der indgås en ny aftale. Der skal ikke godkendes ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.
   
 • Det er din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge/løn under dit sygdomsfravær såfremt dit sygefravær er forårsaget af din kroniske lidelse. Din arbejdsgiver søger refusion hos kommunen.

Læs mere her. 

Hvis du er ledig og tilmeldt jobcentret er det vigtigt, at du læser nedenstående pjece for den målgruppe du hører til. Pjecen omhandler dine pligter som ydelsesmodtager.

Kontakt:
Har du spørgsmål til pjecen, skal du kontakte din rådgiver i Jobcentret. 
Se kontakt oplysninger her. 


Målgruppe:
Aktivitetsparat:

Jobparat:

Ressourceforløb:

Uddannelsesparat:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.