Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Raskmelding

Når du er rask har du pligt til at raskmelde dig, fordi du har oplysningspligt over for jobcentret.

Hvis du er:

 • Lønmodtager, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcenter Ikast-Brande.
   
 • Ledig og på dagpenge, som er afmeldt på Jobnet grundet sygdom, skal du raskmelde dig digitalt på Jobnet.
   
 • Ledig, skal du kontakte sin sagsbehandler, når du kender din fulde raskmeldingsdato.
   
 • Selvstændig, skal du raskmelde dig via Mit Virk.

Vær opmærksom på, at du skal raskmelde dig senest samme dag, som du starter på arbejde.

Delvis raskmelding betyder, at du genoptager dit arbejde gradvist.

 • Dit fravær skal være på mindst 4 timer om ugen. I de 4 timer skal der medregnes transport og ventetid ved evt. ambulante behandlinger. Målet med ordningen er, at du kommer tilbage på dit almindelige timetal.
   
 • Hvis du og din fastholdelseskonsulent vurderer, at du kan genoptage dit arbejde delvist, skal jobcentret i samarbejde med dig og din arbejdsgiver lave en aftale om:

-Hvor mange timer du skal arbejde, og hvilke opgaver der evt. skal løses.

 -Fastsætte en plan for hvordan og hvornår timetallet skal øges.

 • Du skal være opmærksom på, at i den periode, hvor du er delvist raskmeldt, stadig har opfølgning på din sag i jobcentret. 
    
 • Hvis du får løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få kompensation fra kommunen for de timer, du ikke arbejder.
   
 • Hvis du ikke får løn under sygdom, og modtager sygedagpenge, vil du få udbetalt sygedagpenge for de timer, hvor du ikke modtager løn.
    

 • Tal med din arbejdsgiver og/eller din fastholdelseskonsulent om delvis raskmelding.
   
 • Lav i fællesskab med din arbejdsgiver og fastholdelseskonsulent en plan for, hvor mange timer du skal arbejde, og hvordan timetallet gradvist skal øges.
   
 • Tal evt. med din tillidsrepræsentant.
   
 • Informer gerne dine kollegaer.
   
 • Du kan læse mere om sygedagpenge, hvis du er lønmodtagere på borger.dk.

Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. Hvis du genoptager dit arbejde i mere end halvdelen af din normale arbejdstid, kan du ikke få udbetalt sygedagpenge. Vær opmærksom på, at der højst kan udbetales sygedagpenge for 37 timer ved fuld sygemelding.

Som delvist raskmeldt kan du som selvstændig erhvervsdrivende få:

 • Sygedagpenge for halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre op til halvdelen af dit arbejde.
   
 • Sygedagpenge for tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder) af dit arbejde.

Vær opmærksom på:

 • At jobcentret løbende skal vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt. Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder målet for opfølgningen på kort og langt sigt.
   
 • Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt fra sidste årsopgørelse fra SKAT. Det vil sige, at du selv skal betale de første to uger, medmindre du har tegnet en særlig forsikring, inden du blev syg.

Læs om sygedagpenge til selvstændige på borger.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.