Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særlige jobordninger

Hvis du har svært ved at få eller fastholde et job på ordinære vilkår, findes der en række ordninger, der tager hensyn til dine behov og giver dig forskellige muligheder. Læs mere om ordningerne her.

Revalidering

Hvis du af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan varetage dit nuværende eller få et nyt job, kan revalidering være en mulighed.

Handicapkompenserende ordninger

Hvis du har en funktionsnedsættelse, findes der en række kompenserende ordninger, som kan øge dine muligheder for at fastholde eller få et nyt job.

Seniorjob

Hvis du har opbrugt din dagpengeret og når efterlønsalderen inden for de næste fem år, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Fleksjob

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere, kan kommunen bevillige dig fleksjob. For at være berettiget til fleksjob skal din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat, men du må ikke være berettiget til førtidspension.

Job med løntilskud til førtidspensionister

Hvis du modtager førtidspension, må du gerne arbejde og tjene penge ved siden af pensionen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.