Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befordringsgodtgørelse

 

Du har ret til delvis dækning af dine udgifter til transport, hvis

 • Du deltager i tilbud bevilget af jobcentret, og du har transport på mere end 24 km på en dag. Du får dækket udgiften for de km, der ligger ud over 24 km om dagen. Hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge og ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, eller du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, så har du ikke ret til befordringsgodtgørelse.  

Du kan få bevilget hel dækning af dine transportudgifter, hvis:

 • Du har en dokumenteret nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har udgifter til transport ved deltagelse i tilbud bevilget af jobcentret. Dette gælder også hvis du modtager sygedagpenge som led i afklaring af din arbejdsevne.
    
 • Du finder blanketten her.

For mere information kontakt din a-kasse eller dit jobcenter.

Hvis du er ledig og skal til jobsamtale langt fra din bopæl har du i visse situationer mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse:

 • Du skal være bosiddende i Ikast-Brande Kommune.
   
 • Du er indkaldt til jobsamtale vedrørende et ordinært job eller et job med løntilskud, herunder også fleksjob.
   
 • Du har samlet en transporttid på 3 timer eller mere med offentlig transport tur-retur mellem din bopæl og virksomhedens adresse.
   
 • Du har ikke kvalifikationer på fagområder, hvor der findes åbenlyse jobmuligheder i dit nærområde. Er du f.eks. uddannet tømrer, kan du ikke få bevilget befordringsgodtgørelse, hvis der er ledige tømrerjob i dit område.
 • Udfyld og print ansøgningsskemaet. Find ansøgningsskema her.    
   
 • Ansøgningen sendes til:
  Jobcenter Ikast-Brande,
  att. Job & opkvalificering,
  Rådhusstrædet 6,
  7430 Ikast  
   
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indsendes/afleveres senest 14 dage efter jobsamtalen har fundet sted.  
   
 • Læs øvrige betingelser i ansøgningsskemaet

 • Forsikrede ledige dagpengemodtagere
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Personer i fleksjob
 • Personer, der modtager ledighedsydelse
 • Personer med handicap

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.