Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værgemål

Nogle voksne mennesker er på grund af handicap eller psykiske lidelser ikke i stand til at tage vare på deres personlige og økonomiske anliggender. De kan derfor have brug for at få værgemål.

Hvad er værgemål?
Når en person kommer under værgemål, kan en værge beslutte på vegne af denne person.

Det er oftest beslutninger om økonomiske spørgsmål, men der kan også laves personlige værgemål.

Hvem kan have behov for værgemål?
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis en person skal have en værge.

Hvis den pågældende ikke selv kan give samtykke til at komme under værgemål, må der ikke være nogen tvivl om, at alle betingelserne er opfyldt.

Der skal være tale om sindssygdom (herunder svær demens), hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred.

Personen skal på grund af denne lidelse være ude af stand til at tage vare på sine egne anliggender.

Der skal være behov for en værge. Det er ikke alle, der lider af en af de ovenstående lidelser, der har behov for en værge.

Hvis personen selv beder om værgemål, er betingelserne ikke så strenge.

Det er Statsforvaltningen, der træffer beslutningen om værgemål.

Statsforvaltningen behandler værgemålsansøgninger bl.a. fra vore sagsbehandlere.

Kontakt sagsbehandler, hvis du mener, der er behov for værgemål.

Du kan læse mere om værgemål på Statsforvaltningens hjemmeside

Ikast-Brande Kommune
  

Rådhusstrædet 6
7430 Ikast              

Tlf:
Fax:
9960 4000
9960 4040        
Mail:
Sikker mail:
post@ikast-brande.dk
sikkerpost@ikast-brande.dk
Tilføj evt. modtagers e-mail-adresse i emnefeltet.
Så sendes e-mailen direkte til vedkommende. 
Læs mere om, hvordan du sender sikker post

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.