Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frivilligstrategi

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Frivillige strategien er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra den frivillige verden og Ikast-Brande Kommune. Strategien er udformet som et samarbejdsredskab, der i forhold skal være i "evig udvikling".

De aktuelle indsatsområde vil blive til "virkelighed" og nye indsatsområder vil blive synlige og relevante i takt med, at samarbejdet udvikler sig.

Formålet med en frivilligstrategi på ældreområdet

Medvirke til inspiration og udvikling af nye indstatsområder mellem den frivillige og den professionelle verden indenfor ældreområdet.

Ældreområdet og de frivillige, råd, foreninger, organisationer og den enkelte borger bliver fokuseret på at "gribe muligheden" for at indgå i nye samarbejder, som kan skabe sammenhæng og øge livskvaliteten for ældre borgere i kommunen.

Styrke vilkårene for mangfoldigheden i det frivillige arbejde indenfor ældreområdet.

Synliggøre mål, rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem frivillige og ældreområdet.

Afklare roller og forventinger til samarbejdet mellem de involverede.

Sikre at de frivilliges indsats og særkende respekteres, anerkendes og rummes i samarbejdet med ældreområdet.

Se strategien her:Frivilligstrategi

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.