Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frivilligcenter

Frivilligcenter Ikast-Brande er en selvstændig forening, hvis formål er at støtte , synliggøre og udvikle det lokale frivillige arbejde i hele Ikast-Brande Kommune.

Frivilligcentret er altid parat til at yde støtte til og vejlede foreninger og andre interesserede i spørgsmål omkring frivilligt arbejde. Centret kan også hjælpe med at matche frivillige med foreningerne.

Har du brug for hjælp fra en frivillig kan du også kontakte os.

Frivilligcentret har mellem 60 og 70  medlemsforeninger og ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen ansætter centrets personale, som for øjeblikket består af en daglig leder på fuld tid og en projektmedarbejder.

Desuden er bestyrelsen aktivt involveret i centrets forskellige funktioner.

I bestyrelsens møder deltager en udpeget repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Ikast-Brande Kommunes kontaktperson for det frivillige sociale område. Begge uden stemmeret.

Ønsker du at få kontakt til Frivilligcentret er du velkommen til at henvende dig til:

Daglig leder: Charlotte Holleufer

Tlf. nr.: 21329409

Mail: mail@frivilligcenterikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.