Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bliv Frivillig!

Udsatte unge, borgere, familier mm.
------------------------------------------------------------------------------

HOME-START

Home-Start er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser.

HOME-START er for alle familier med mindst et barn under 7 år. Hjælpen er gratis og fortrolig.

Ønsker du at være frivillig, eller blot høre mere om muligheden, kan du kontakte Hanne Hebsgård, som er ansat som koordinator hos Home-Start i Ikast.

Du kan kontakte Hanne på : tlf. 25765556 eller ikast-brande@home-start.dk.

Ønsker du at vide mere om Home-Start forinden, kan du læse mere på deres hjemmeside, ved at følge nedenstående link:

https://ikast-brande.home-start.dk/

----------------------------------------------------------------------------------------

Besøgstjenester

I Ikast-Brande har vi flere besøgstjenester. Ønsker du at være frivillig besøgsven så følg nedenstående link og kontakt den af organisationerne, der giver mening for netop dig.

Besøgstjenester i Ikast-Brande Kommune

----------------------------------------------------------------------------------------

Frivillig rådgivning for unge

Tilbuddet om gratis rådgivning for unge er tilbud til unge i aldersgruppen 15-30 år.

Emner som stress, ensomhed, eller følelsen af at være presset i skolen eller derhjemme, søvnproblemer mm. Er for mange unge et stigende problem.

Kunne du have lyst til at høre mere omkring det at være frivillig hos os, så kontakt Ikast-Brandes frivillig center, og hør nærmere.

Du kan kontakte frivilligcentret via deres hjemmeside: http://www.frivilligcenterikast-brande.dk/ eller kontakte Bettina Balslev Sørensen Projektkoordinator på 4214 9408.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Selvhjælp"

Kunne du have lyst at blive gruppeleder, eller blot hører nærmere om hvad det vi lsige at være frivillig i vores nyopstartede "Selvhjælp", så kontakt Frivilligcenter Ikast-Brande via nedenstående link, eller kontakt vores projektkoordinator Bettina Baslev Sørensen på tlf.: 4214 9408.

http://www.frivilligcenterikast-brande.dk/

----------------------------------------------------------------------------------------

Frivillige mentorer

Unge mennesker er aktive, dyrker sport, går til fest, har et stort netværk, går i skole eller har et job. De tror på sig selv og har mod på fremtiden - de trives. Men sådan er virkeligheden ikke for alle unge.

Sårbare unge
Flere af vores unge har nogle livsvilkår, der gør det svært at håndtere hverdagens udfordringer. Mange har haft en ustabil opvækst og skolegang. Mange er ensomme. Fælles for disse unge er et lavt selvværd og et svagt netværk.

Hvordan kan en frivillig mentor gøre en forskel?
Din livserfaring og viden er guld værd. Det samme er din tid og dit nærvær. Den unge får en omsorgsfuld og fornuftig rollemodel at snakke med og hente gode råd hos. Med lidt ekstra støtte og en stabil voksenkontakt vil de unge være bedre rustet til at klare hverdagens skær. 

Ønsker du at høre mere om det at være frivillig mentor, så kontakt vores koordinator Hanne Riber på 30670486 eller klik på linker her:

http://mentorkorps.ikast-brande.dk/

----------------------------------------------------------------------------------------

Netværksven

At være frivillig netværksven, betyder du vil indgå et samarbejde med et ungt menneske, der på den ene eller anden måde, har brug for en ven. Kunne du have lyst til at være "nogens ven", så kontakt vores kontaktpersoner på området Per Møller (ergoterapeut) på 2053 2472 eller Mette Storgård Olsen(ergoterapeut) på tlf.: 20 22  84 99.

Du kan læse mere om Netværksven/netværksfamilie på:

http://socialpsykiatrinord.ikast-brande.dk/netvaerksven

----------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Psykiatri & Handicap's oversigt over muligheder for at indgå i frivilligt socialt arbejde på nogle af vore botilbud.

Fællesskabet i det frivillige arbejde er af stor værdi, og vi ønsker med denne guide, at gøre det nemmere for dig, som ønsker at indgå i det frivillige fællesskab.

Vi håber vi gør os umage for at tage godt imod dig, og har du spørgsmål eller oplever vanskeligheder ved at finde rundt på siden, er du mere end velkommen til at tage kontakt til vores fritivllighedskoordinator på området, Lisbeth Wium-Andersen.

Lisbeth kan kontaktes på liand@ikast-brande.dk eller tlf.: 9960 3177.

----------------------------------------------------------------------------------------

Institutioner for voksne udviklingshæmmede

Dagscentret Regnbuen, Ikast
Aktivitets- og samværssted.
Læs mere om Dagscentret Regnbuen

Bofællesskaberne på Grundtvigsvej, Ikast
Bofællesskab for voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.
Læs mere om bofællesskaberne

Lundgården, Ikast
Tilrettelagt beskæftigelsestilbud.
Læs mere om Lundgården

Ønsker du at høre mere om at være frivillig på et eller flere af ovennævnte muligheder, så læs mere i vores folder her eller kontakt Heidi Nielsen på tlf.: 9960 4000.

Brande Åcenter, Brande
Bo- og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede med særlige behov.
Læs mere om Brande Åcenter

Ønsker du at høre nærmere om Brande Åcenter, så kontakt Thilde Kristensen på tlf.: 2267 2390.

Marienlund, Ikast
Bo- og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede med særlige behov.
Læs mere om Marienlund

Ønsker du at høre nærmere om Marienlund, så kontakt Hanne Wisler Munk på tlf.: 9960 52 02.

------------------------------------------------------------------------------

Institutioner for voksne med autisme

Skovbjergparken, Ikast
Et bo- og aktivitetstilbud for voksne med autisme spektrumforstyrrelser.
Læs mere om Skovbjergparken

Ønsker du at høre nærmere om Skovbjergparken, så kontakt Kai Kirkeby på tlf.: 9629 9030.

Bøgehusene, Ikast
Bøgehusene er et højtspecialiseret socialpædagogisk bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autosme spektrumforstyrrelser.
Læs mere om Bøgehusene

Ønsker du at høre nærmere, så kontakt Lars Severin Olsen på tlf.: 9960 5251.

------------------------------------------------------------------------------

Institutioner for psykisk sårbare voksne

Socialpsykiatrisk Center Syd, Brande
Bo- og aktivitetstilbud for psykisk sårbare.
Læs mere om Socialpsykiatrisk Center Syd

Ønsker du at høre nærmere, så kontakt:

Steen Lund, værestedsmedarbejder, på tlf.: 9960 3703
Lene Bollerup Nielsen, teamleder, på tlf.: 9960 3741
Linda Engelbreth, leder, på tlf.: 9960 3701 eller 2299 9945

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast
Bo- og aktivitetstilbud for psykisk sårbare.
Læs mere om Socialpsykiatrisk Center Nord

Ønsker du at høre nærmere, så kontakt:

Leo Vad, social- og sundhedsassistent, på tlf.: 2090 5896
Tina Horslund Mølgaard, pædagog, på tlf.: 2018 1639
Mette Storgaard Olsen, ergoterapeut, på tlf.: 2022 8499

------------------------------------------------------------------------------

Misbrug

I center for rusmiddelbehandling har vi et værested som hedder Oasen. Oasen er placeret i Ikast by og drives i et samarbejde mellem vores leder Mette, ansatte og frivillige.

Læs mere om Oasen eller finde os på facebook under "Værestedet Oasen".

Har du lyst til at være frivillig hos os, så kontakt Mette Christensen på tlf.: 9960 3850.

Tekst på vej?

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri er som udgangspunkt en pårørendeforening. Vi tager udgangspunkt i livet som pårørende og forsøger gennem vores arbejde at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende både nationalt og lokalt. Vi arbejder bl.a. med kampagner, netværksgrupper, foredrag, cafeer og forsøger dermed at udbrede viden om psykisk sygdom, det at være pårørende og hele det psykiatriske område.

Har du lyst at komme i kontakt med vores lokale forening for at høre nærmere om at være frivillig hos os, så kontakt vores lokalformand Annette Bjørnskov Nees på: 2818 5452 eller Martin Thiemke på: 4234 4223.

Du kan også finde mere på vores hjemmeside på:

http://www.bedrepsykiatri.dk/bliv-frivillig/bliv-frivillig/

----------------------------------------------------------------------------------------

SIND

SIND blev etableret i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. Senere blev navnet forenklet til Landsforeningen SIND. I dag er navnet SIND- Landsforeningen for psykisk sundhed.

På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

Ønsker du at høre mere om det at være frivillig inden for SIND kan du kontakte vores lokalformand Klaus Mejner Nielsen på 21738519 eller følg nedenstående link:

http://www.sind.dk/

----------------------------------------------------------------------------------------

Oversigt over lokale patientforeninger

Logo

Om de lokale patientforeninger m.fl.

 Diabetesforeningen logo

Diabetes foreningens hjemmesider kan du læse om livet med diabetes. Her kan du finde inspiration til at takle de udfordringer, tilværelsen med diabetes kan byde på. Der tilbydes bl.a. motivationsgrupper med fokus på sund mad, motion og samvær i lokalforeningerne rundt om i landet.

Diabetesforeningen Diabetesforeningens Lokalforeningen i Ikast-Brande Kommune

 Gigtforeningen logo

Gigtforeningen er en sygdomsbekæmpende forening. De arbejder for bedre vilkår for 700.000 danskere med ondt i led, ryg og muskler. Gennem videndeling, behandling og forskning er de med til at gøre en forskel for mennesker med gigt. Se hjemmesiden for lokale arrangermenter og aktiviteter.

Gigtforeningen Gigtforeningens Vestjyllands kreds

 Hjernesagen logo

HjerneSagen arbejder bl.a. for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte og at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende. Se den lokale hjemmesiden for tilbud og mødekalender for Herning og Ikast.

Hjernesagen Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande Kommune

 Hjerneskadeforeningen logo

Hjerneskadeforeningen arbejder for skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade. Derudover arbejder de for, at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte.

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Midt- / Vestjylland

 Hjerteforeningen logo

Hjerteforeningen arbejder med forskning i hjertekarsygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte. Foreningen har 7 rådgivningscentre, hvor alle patienter og pårørende kan få individuel rådgivning.

Hjerteforeningen Hjerteforeningen, Ikast-Brande lokalkomité

 Kræftens Bekæmpelse logo

Kræftens Bekæmpelse arbejder med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende som har fået kræft. Der arrangeres bl.a. lokale sorggrupper og café-møder, som er et tilbud til mennesker der er blevet ramt af kræft, eller på anden måde har haft kræft tæt inde på livet.

Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses lokaleforening Ikast-Brande

 Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. Foreningens medlemmer tilbydes desuden kurser, rådgivning og andre aktiviteter. Endelig støtter foreningen forskning i Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningen Parkinsonforeningen kreds Vestjylland

 Scleroseforeningen logo

Scleroseforeningen arbejder med forskning, patientstøtte og information og danner rammen om aktivitet og arbejde til fordel for scleroseramte og deres pårørende. Se den lokale hjemmeside for lokale arrangermenter.

Scleroseforeningen Scleroseforeningens lokalforening i Ikast-Brande

 

 

 Ældresagen logo

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv. Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende, og som bygger på følgende værdier: Nærvær, indsigt og handlekraft.

Ældre Sagen

Du kan endvidere finde oversigt over patientforeninger på sundhed.dk her og oversigt over lokale aftenskoler her 

Der er mange muligheder for at blive frivillig på fritidsområdet i Ikast-Brande Kommune. På Ikast-Brande Kommunes fritidsportal vil du kunne se en oversigt over alle foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Tekst på vej.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.