Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem kan søge §18-midler?

I Ikast-Brande Kommune kan der søges §18-midler i to forskellige puljer; §18 puljen & Samarbejdspuljen. Læs mere om puljerne her under:

Foreninger og andre, som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål at:

  • Gavne socialt udsatte borgere
  • Forbygge ensomhed og isolation
  • Støtte borgere i en sårbar livssituation
  • Udvikle og anerkende de frivilliges indsats.

kan søge støtte fra § 18 puljen til forskellige aktiviteter, arrangementer og projekter.

Klik her for at læse mere om kriterierne

For at søge om § 18 midler, skal der søges gennem AktivIkastBrande

Aktører, som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

  • at gavne socialt udsatte borgere
  • at forebygge ensomhed og social isolation
  • at støtte borgere i en sårbar livssituation

kan søge støtte fra samarbejdspuljen til forskellige aktiviteter, arrangementer og projekter.

Klik her for at læse retningslinjerne

For at søge samarbejdspuljen, skal der søges gennem AktivIkastBrande

OBS! Vigtig information, hvis den aktivitet du søger tilskud til giver mulighed for kontakt med børn under 15 år!

Når en frivillig social organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der fra 1. januar 2018 krav om, at ansøgeren indhenter børneattester fra frivillige og ansatte, når disse i forbindelse med den frivillige indsats eller arbejde:

  • vil få direkte kontakt med børn under 15 år, eller
  • færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem.

Det er bestyrelsen eller ledelsen i jeres forening, der har ansvaret for at indhente børneattester.

Som ansøger til § 18 puljen skal man også indsende en erklæring til kommunen, som bekræfter indhentelse af børneattester. Erklæring om indhentelse af børneattest finder her.

Erklæringen indsendes sammen med ansøgningen til § 18 puljen.

Kontakt eventuelt:

Pernille Dernburg Petersen
Kontaktperson for den frivillige sociale indsats
E-mail: pepet@ikast-brande.dk
Telefon: 9960 4433

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.