Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til foreninger og aftenskoler

På denne side findes en liste over tilskud, som kan søges hos Ikast-Brande Kommune. Nogle af tilskuddene kan udelukkende søges af godkendte folkeoplysende foreninger, mens Udviklings- og Aktivitetspuljen også kan søges af selvorganiserede grupper.

Åbn Ikast-Brande Kommunes puljecenter

Hvad er Ikast-Brande Kommunes puljecenter?
Puljecentret er dét sted, hvor du som forening ansøger om tilskud. Puljecentret har erstattet de gamle papirblanketter og det er derfor meget vigtigt, at alle foreninger sørger for, at oprette en profil.

Din forening bør kun have én profil
Erhverv & Fritid indstiller til, at din forening kun opretter én profil i Puljecentret, sådan at alle din forenings løbende ansøgninger bliver samlet på én profil.

Hvis flere personer skal kunne ansøge via Puljecentret foreslår vi, at foreningen ændrer e-mail (brugernavnet) til en generel forenings e-mail og laver en adgangskode, som man kan være fælles om.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år (faste planlagte træninger/aktiviteter - ikke stævner, turneringer, udflugter, lejre mv.)

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg aktivitetstilskud:

Hvilke materialer skal vedlægges:

 • Medlemsliste (inkl. navn, fødselsdato, bopælskommune og evt. hold/gruppe)
 • Regnskab (underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuel dokumentation for forhøjet aktivitetsniveau
 • Revisorerklæring
 • Erklæring om indhentelse af børneattester
 • Aktivitetslister

Hvor kan vi læse mere:

 • Vejledning til aktivitetstilskud

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningens regnskab offentliggøres
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Foreninger som enten udelukkende eller delvist har aktiviteter for handicappede aktivitetsudøvere, skal ansøge i puljen "Aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere"

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Driftsudgifter for egne lokaler
 • Leje- og driftsudgifter for lejede lokaler (mod fremvisning af lejekontrakt)
 • Lejede haller (kræver forudgående henvendelse til- og godkendelse fral Erhverv & Fritid før denne type udgift er tilskudsberettiget)
 • Lejrpladser (udelukkende for spejdere)

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg lokaletilskud:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • Medlemsliste (inkl. navn, fødselsdato, bopælskommune og evt. hold/gruppe)
 • Regnskab (underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer)
 • Dokumentation for angivne udgifter
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Hvor kan vi læse mere:

 • Vejledning til lokaletilskud

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningens regnskab offentliggøres
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Eksisterende faciliteter, udendørsarealer og tilsvarende
 • Ombygninger, tilbygninger og anskaffelse af nyt inventar

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg ekstraordinært lokaletilskud:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • To sammenlignelige tilbud på alle udgifter over 15.000 kr. inkl. moms
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Hvor kan vi læse mere:

 • Vejledning til ekstraordinært lokaletilskud

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Kun ansøgninger på under 100.000 kr. kan behandles
 • Foreningens regnskab offentliggøres
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Når projektet er færdiggjort skal fakturaer/betalingsdokumentation indsendes til Erhverv & Fritid
 • Hvis dit projekt ikke kan gennemføres i bevillingsåret, skal du anmode om udsættelse og have bekræftelse herpå, inden udsættelsen kan accepteres.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvornår er der frist:

 • 1. november hvert år for perioden 15/9 forrige år til 1/11 i indeværende år

Søg tilskud til lederuddannelse:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • Program for kurset
 • Deltagerliste
 • Faktura og betalingsdokumentation

Hvor kan vi læse mere:

 • Vejledning til tilskud til lederuddannelse

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Der ydes ikke tilskud til forplejning, transport eller ophold
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud pr. forening på 50.000 kr.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper

Hvad ydes der tilskud til:

 • Nye initiativer
 • Betydelige uforudsete udgifter (dog undtaget bygninger og faciliteter)
 • Rekvisitter, som ikke er til stede i det anviste lokale
 • Midler til udvikling og samarbejde i foreningslivet
 • Partnerskaber

Hvornår er der frist:

 • Løbende

Søg tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen:

Hvad skal vi bruge af materialer:

Hvor kan vi læse mere:

 • Vejledning til Udviklings- og Aktivitetspuljen

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Ansøgere skal selv bidrage med mindst 50 % af udgifterne
 • Projektet må ikke være igangsat inden der ansøges, med mindre særlige forhold har gjort sig gældende, og der kan redegøres for disse i ansøgningen

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger, som kan dokumentere et eliteniveau i foreningen (hold i den bedste række/division inden for sporten for medlemmer over 15 år eller foreninger med individuelle udøvere over 15 år, som deltager i officielle mesterskaber (DM, EM, VM eller OL)

Hvad ydes der tilskud til:

 • Udgifter forbundet med en øget træningsindsats
 • Udstyr
 • Deltagelse i stævner
 • Uddannelse, netværksdannelse eller udviklingsinitiativer (forudsat, at der ikke er tale om normale driftsudgifter og at tilskuddet er målrettet eliteaktiviteterne / eliteudøverne i foreningen).

Hvornår er der frist:

 • 1. oktober hvert år for eliteidrætsaktiviteter planlagt til det kommende kalenderår. Det vil sige den 1. oktober 2018 for eliteidrætsaktiviteter som afvikles i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Søg tilskud fra Eliteidrætspuljen:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Tilskuddet udbetales primo det år, hvor eliteidrætsaktiviteterne skal afholdes.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende aftenskoler

Hvad ydes der tilskud til:

 • Undervisning
 • Studiekreds
 • Foredragsvirksomhed
 • Debatskabende aktiviteter
 • Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Hvordan søger vi:

Hvad skal vi bruge af materialer:

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Der skal vedlægges tro- og love erklæring for personer som er enten 1) handicappet i relation til det konkrete emne, 2) førtidspensionist eller 3) studerende.

Opkrævning for lån af boldbaner:
Erhverv & Fritid sender årligt en opkrævning til foreninger, som anvender kommunale boldbaner til foreningsaktiviteter. Én gang om året skal din forening derfor indsende en afrapportering for sidste års baneanvendelse samt en ansøgning om lån af kommunale boldbaner for indeværende år.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2017:
Det er kun foreninger med seniortider, som bliver opkrævet for brug af boldbane.

Derudover gælder der særlige regler for DcH og Krocket klubber.

Ansøg om lån af boldbane for 2017:
Åbn ansøgningsskemaet

Afrapporter for anvendt boldbane for 2016:
Åbn afrapporteringsskemaet

Begge skemaer skal sendes til fritid@ikast-brande.dk

Opkrævningen sendes til din forenings digitale postkasse efter fristen.

Banekridt

Foreninger, som benytter kommunale boldbaner, skal bruge maling fra Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling.

Klubberne sørger selv for hjørneflag og vedligeholdelse af opstregningen mens Entreprenørgården leverer maling og maskiner.

Udgiften til opstregning betales af Ikast-Brande Kommune.

Entreprenørafdelingen
Grøddevej 27
7430 Ikast
9960 5150
entreprenorafdeling@ikast-brande.dk

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.