Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Start en forening

På denne side får du informationer om, hvordan du kan starte din egen forening og hvad Erhverv & Fritid kan hjælpe med både før, under og efter en eventuel godkendelse. Det vigtigste er, at din forening får udarbejdet en vedtægt og har et klart folkeoplysende formål.

Sådan søger du om godkendelse
Når en forening søger om godkendelse i Ikast-brande Kommune, skal de indsende vedtægt og referat fra den stiftende generalforsamling. Såfremt foreningen er i tvivl om krav og formalia og/eller ønsker rådgivning omkring udarbejdelse af vedtægter, tager vi gerne et indledende møde.

Vedtægten og referatet skal sendes til fritid@ikast-brande.dk

I Ikast-Brande Kommunes vejledning til godkendelse af folkeoplysende foreninger, kan du se hvad en vedtægt skal indeholde og læse mere om, hvad folkeoplysning er:

Åbn Ikast-Brande Kommunes foreningsvejledning

Når vi har modtaget vedtægter og underskrevet referat fra den stiftende generalforsamling, indbydes foreningen oftest til et møde, hvor vi snakker om foreningens aktiviteter, dens forventninger til en godkendelse, samt præsenterer de muligheder for tilskud, der er i Ikast-Brande Kommune.

Hvis det vurderes, at foreningen ligger indenfor Folkeoplysningsområdet, udarbejdes en sag (indstilling) til Folkeoplysningsudvalget, som vil behandle sagen på et kommende møde.

Hvis foreningen godkendes, vil den som udgangspunkt være berettiget til få anvist lokale på hverdage, samt eventuelt at modtage lokale- og aktivitetstilskud. Der kan dog være særlige forhold der afviger fra denne praksis.

Åbn Folkeoplysningsloven

Hvad er en folkeoplysende forening
I Danmark er der foreningsfrihed, og enhver kan oprette en forening. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne-og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der er ikke nogle krav til, at man skal officielt registreres eller godkendes for at have en forening. Men ønsker foreningen at søge støtte fra kommunen under folkeoplysningsloven til lokaler eller til aktiviteter for børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde en række krav for at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening.

I frivillige folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende.

Alle foreninger skal have et CVR-nummer
Det offentlige genkender din forening på sit CVR-nummer på samme måde, som du som borger bliver genkendt på dit CPR-nummer - så fælles for alle foreninger er, at de skal have et CVR-nummer.

Alle foreninger skal desuden have en Digital Postkasse, hvortil det offentlige kan sende post - det er faktisk lovpligtigt.

Sådan opretter du et CVR-nummer
Din forening skal oprette sit CVR-nummer på virk.dk

  • Tryk på "Start virksomhed"
  • Trul på "Start"
  • Log ind med dit personlige NemID (kun første gang)
  • Vælg "Foreninger, institutioner, fonde"
  • Vælg "Frivillig forening"

Herefter følger du opsætningsguiden.

Bemærk, at den person som opretter CVR-nummeret, bliver foreningens fremtidige administrator. Administratoren kan eksempelvis give flere personer adgang til foreningens digitale postkasse.

Nem-Konto
Når din forening har fået bekræftelse på, at der er blevet tilknyttet et CVR-nummer, skal du kontakte din bank/pengeinstitut for at få koblet CVR-nummeret til foreningens konto, så det bliver til en Nem-Konto.

Ikast-Brande Kommune og øvrige offentlige myndigheder må kun udbetale tilskud til Nem-Konti.

Sådan opretter du en Digital Postkasse
Inden du går igang med selve opsætningen, skal du sørge for, at din forening har en NemID medarbejdersignatur - den kan bestilles på www.medarbejdersignatur.dk.

Herefter kan du følge Virk.dk's vejledning til oprettelse af en Digital Postkasse:

Åbn vejledning til oprettelse af Digital Postkasse

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.