Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalebooking

Hvis du ønsker at låne kommunale faciliteter eller faciliteter i selvejende haller i Ikast-Brande Kommune, skal du ansøge via vores bookingsystem - vi kalder det Aktiv Ikast-Brande.

Når du skal booke lokaler i Ikast-Brande Kommune skal det ske via Aktiv Ikast-Brande.

- Besøg Aktiv Ikast-Brande

Inden du overvejer at oprette en ny bruger til din forening eller gruppe, så bør du sikre dig, at den ikke allerede er oprettet på Aktiv Ikast-Brande. På fanen "Foreningsoversigt" kan du søge efter din egen forening eller gruppe.

Hvis du har spørgsmål til booking eller andet, så kan du også besøge fanen "Kontakt" på Aktiv Ikast-Brande. Vi er klar til at hjælpe.

Der findes 3 typer af booking
I Ikast-Brande Kommune findes der 3 typer af booking, som din forening kan gøre brug af - alt afhængig af om du er en godkendt folkeoplysende forening eller ej. Godkendte folkeoplysende foreninger har flere muligheder og større fleksibilitet i forhold til bookinger, end foreninger som ikke er godkendte.

--------------------
Sæsonbooking
--------------------
Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lån af lokaler på skoler og i haller for en hel sæson. Fristen for at ansøge er den 15. marts hvert år for det kommende skoleår, fra august til juni.

Frist

Sæsonen

Fra dato / uge

Til dato / uge

15-03-2017

2017/2018

17-08-2017/uge 32

19-06-2018/uge 26

15-03-2018

2018/2019

13-08-2018/uge 33

28-06-2019/uge 26

15-03-2019

2019/2020

12-08-2019/uge 33

26-06-2020/uge 26

Det er muligt at sæsonbooke både på skoler og i haller, men der er forskel på, hvem der behandler dine ansøgninger og derfor, hvem du skal kontakte.

Hallerne
Hallernes serviceledere behandler og godkender din sæsonbooking. Den enkelte hal skal senest den 15. marts hvert år indkalde til et møde, for at foreningerne samlet kan blive enige om en fordeling af tider for den kommende sæson. 

Hvis du ønsker tid i en hal, som din forening ikke plejer at bruge, bør du kontakte halinspektøren for at sikre, at din forening bliver indkaldt til hallens fordelingsmøde.

Skolerne
Erhverv & Fritid behandler og godkender din forenings sæsonbooking. Du vil få besked, når ansøgningen er godkendt. Hvis der er andre foreninger, som ønsker samme tid som dig, så indstiller vi til, at foreningerne i første omgang selv tager dialogen. Hvis der ikke kan opnås enighed, er det folkeoplysningsudvalget som tager en beslutning om fordelingen.

Hvis flere foreninger ønsker de samme tider
Hvis der er flere foreninger som ønsker de samme tider, så indstiller vi først og fremmest til, at foreningerne selv indgår en dialog.

Hvis der efterfølgende stadig er uenighed om fordelingen, så er det Folkeoplysningsudvalget, som tager den endelige beslutning ud fra følgende prioritering:

  • aktiviteter for handicappede aktivitetsudøvere
  • aktiviteter for børn og unge
  • folkeoplysende voksenundervisning
  • aktiviteter for voksne

Folkeoplysningsudvalget kan også - og ud over ovenstående kriterier - vurdere om brugen af et lokale er mest hensigtsmæssig for den ene af foreningerne, blandt andet på baggrund af lokalets formål og forventet deltagerantal i aktiviteten.

Hvis et lokale vurderes at være særligt egnet til folkeoplysende virksomhed for handicappede aktivitetsudøvere, skal disse normalt prioriteres før andre.

-------------------
Enkeltbooking
-------------------
Godkendte- og ikke-godkendte folkeoplysende foreninger kan begge søge om enkeltbookinger, efter sæsonfordelingen har fundet sted.

- Hvis din forening er godkendt, skal du ansøge via Conventus.
- Hvis din forening ikke er godkendt, skal du kontakte Erhverv & Fritid.

Hallerne
Hallernes serviceledere behandler og godkender din enkeltbooking (Hvis din forening ikke er godkendt, skal du kontakte Erhverv & Fritid, ikke servicelederen!)

Skolerne
Skolernes serviceledere behandler og godkender din enkeltbooking.

Fristen for at ansøge om enkeltbooking er i begge tilfælde hurtigst muligt, dog senest torsdag i ugen op til den ønskede tid.

-------------------
Indkvartering
-------------------

Foreninger kan ansøge om lån af skolernes faciliteter til indkvarteringer. Indkvarteringer sker typisk i forbindelse med afholdelse af stævner, som foreningerne arrangerer.

Der gælder særlige sikkerhedsmæssige regler for indkvarteringer, fordi der (ofte) er tale om midlertidig overnatning af mange personer.

Ansøgningsfristen for indkvarteringer er senest 4 uger før den forventes afholdt.

Du kan ansøge om indkvartering og læse mere om de særlige regler her.

Samarbejdsaftaler
I Ikast-Brande Kommune indgåes der årligt samarbejdsaftaler med hver af de 9 selvejende haller. Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet, hvornår godkendte folkeoplysende foreninger har adgang til at benytte hallernes faciliteter.

Adgang for foreninger
Foreninger kan som udgangspunkt anvende hallernes faciliteter i tidsrummet 15.00 - 23.00 på hverdage (inklusiv omklædning). For hallen ved Ikast-Brande Gymnasium er tidsrummet 16.00 - 22.00 på hverdage.

Ønsker din forening at få adgang før/efter dette tidsrum samt adgang i weekender, skal dette aftales med servicelederen i den enkelte hal.

Hallernes særlige vilkår
Hallerne har ret til at afvise foreningernes benyttelse helt eller delvist i juni og juli måned. En delvis afvisning kan medføre foreningens adgang på et lavere serviceniveau end normalt efter lokalt fastsatte aftaler.

Herudover kan der forekomme særlige lukkedage i forbindelse med valg, messer og lignende, hvortil foreningsbrug må vige. Disse lukkedage meddeles foreninger i god tid og som udgangspunkt ikke senere end fire uger før arrangementet skal afholdes. Ved valg dog ikke senere end 3 uger.

 

Adgang for foreninger
Foreninger kan som udgangspunkt anvende skolernes faciliteter i tidsrummet 16.00 - 22.00 på hverdage (inklusiv evt omklædning).

Ønsker din forening at få adgang før/efter dette tidsrum samt adgang i weekender, skal dette aftales med servicelederen på den enkelte skole.

Adgang for skoler
Skolernes primære brugere er naturligvis lærerne og eleverne. De primære brugere kan som udgangspunkt anvende hallernes faciliteter i tidsrummet 08.00 - 16.00 på hverdage.

Skolernes eksaminer, emneuger, forældresamtaler mv. går desuden forud for foreningernes benyttelse.

---------------------------------

Betalingssatser for 2020
---------------------------------

Type

Pr. gang/time/sæson

Betaling

Svømmehal

Pr. time

146 kr.

Hal

Pr. time

114 kr.

Lille hal / gymnastiksal / multisal / samlingssal

Pr. time

80 kr.

Øvrige lokaler

Pr. time

33 kr.

Boldbane

Pr. sæson

3.450 kr.

Manglende afbooking

Pr. gang

321 kr.

Betaling for lån af lokaler
Betalingens størrelse fastsættes af Byrådet ved de årlige budgetforhandlinger. Udgangspunktet er, at brugen er gratis. Såfremt der er to eller flere deltager over 18 år, som ikke henregnes som instruktører eller træner i aktiviteten, opkræves en egenbetaling hos foreningen.

Alle foreninger opkræves betaling to gange om året. Foreninger som både booker kommunale lokaler og lokaler i selvejende institutioner, vil modtage to separate opkrævninger for hhv. forår og efterår.

Der opkræves ikke hos aftenskoler eller foreninger med aktivitetshold for udelukkende handicappede aktivitetsudøvere.

Digital Postkasse
Opkrævningerne sendes ud til din forenings digitale postkasse. Vi anbefaler, at du sætter postkassen op således, at du modtager en e-mail eller en SMS, hver gang du modtager ny post.

Skole Telefonnummer E-mail
Blåhøj Hallen 5150 5493 Send e-mail
Bording Hallen 2878 6486
8686 1539
Send e-mail
Brande Hallerne 2343 4078 Send e-mail
Engesvang Hallen 4019 6857 Send e-mail
Ejstrupholm Hallen 2347 0789 Send e-mail
Hampen Multihal 2250 8173 Send e-mail
Hyldgårdshallerne (kommunal) 9960 4806 Send e-mail
Sportscenter Ikast 2096 6221 Send e-mail
Nørre Snede Hallen 7577 1576
2169 7725
Send e-mail
SENTRUM, Isenvad 4154 9028 Send e-mail

Skole Telefonnummer E-mail
Blåhøj Skole    
Bording Skole 5739 8559 Send e-mail
Dalgasskolen 9718 4626
5052 9150
Send e-mail
Engesvang Skole 9960 4003 Send e-mail
Ejstrupholm Skole 9960 5704
2172 8403
Send e-mail
Hyldgårdsskolen 9960 2520 Send e-mail
Ikast Nordre Skole 9960 4711 Send e-mail
Ikast Ungdomscenter (IUC) 9960 4680 Send e-mail
Ikast Østre Skole 9960 4505 Send e-mail
Isenvad Skole 9960 5055 Send e-mail
Nørre Snede Skole 9960 2821
2140 0570
Send e-mail
Præstelundskolen 9960 4150 Send e-mail

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.