Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ordensregler

Foruden de regler, som den enkelte skole måtte have for så vidt angår sine lokaler, er der besluttet en række ordens- og ansvars regler for lån af kommunale lokaler til overnatning i forbindelse med indkvarteringer.

Rygning og alkohol ved overnatning i forbindelse med indkvarteringer

Alle lokaler som udlånes er til enhver tid omfattet af Ikast-Brande Kommunes rygepolitik.

Øl, vin og spiritus må under ingen omstændigheder indtages i de lånte lokaler uden særlig
tilladelse fra den pågældende skole. Bemærk, at tilladelsen skal være skriftlig og kunne vises på forlangende.

Såfremt der af skolen er givet en skriftlig tilladelse til at låner må indtage øl, vin
og/eller spiritus i de lånte lokaler skal det tydeligt fremgå for hvem, på hvilken dato og i
hvilket tidsrum tilladelsen gælder.

Erhverv & Fritid forbeholder sig retten til i fremtiden at nægte at anvise lokaler til foreninger eller brugere, som har indtaget alkohol uden tilladelse.

Misligeholdelse ved overnatning i forbindelse med indkvarteringer

Den pågældende skole samt Ikast-Brande Kommune, herunder Erhverv, Bosætning og Fritid, kan efter varsel udelukke lånere, såfremt gældende aftaler ikke overholdes.

Den pågældende skole fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren og eventuel erstatning opkræves af den pågældende skole. Ved eventuelt erstatningskrav er det den enkelte låner/brugers ansvarsforsikring, som eventuelt kan dække skaden - alternativt er det den enkelte forening - det vil sige låneren - der drages til ansvar.

Skader på bygninger og inventar opstået i forbindelse med indkvartering meddeles samme dag til kontaktpersonen på den pågældende skole og med kopi til fritid@ikast-brande.dk.

Skaden betales af skadevolder eller dennes forsikring.

Udeblivelse i forbindelse med godkendt overnatning under indkvartering

Såfremt en forening har fået godkendt en indkvartering, men udebliver og således ikke anvender den/de tildelte faciliteter og i forvejen ikke har orienteret Erhverv, Bosætning og Fritid herom vil foreningen blive holdt ansvarlige for eventuelle skader forvoldt i den/de tildelte faciliteter i det tidsrum, hvor indkvarteringen skulle have foregået.

Det er foreningen som er ansvarlig for at kunne dokumentere, at have afmeldt/afbooket indkvarteringen inden indkvarteringens begyndelse.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.