Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indkvartering

Det er muligt at låne en eller flere kommunale skoler i forbindelse med indkvarteringer til stævner og turneringer. Indkvarteringen skal altid ansøges af en godkendt folkeoplysende forening i Ikast-Brande Kommune.

Ansøg om indkvartering

Hvem kan ansøge:
Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvornår er der frist:
Senest 4 uger før indkvarteringen afholdes

Hvad skal man bruge af materialer:
Du skal vedlægge en underskrevet "Erklæring om indhentelse af børneattester" i ansøgningsprocessen før Erhverv & Fritid behandler din ansøgning om indkvartering. Erklæringen skal underskrives af en tegningsberettiget i foreningen.

Du kan læse mere om børneattester her.

Brugerne skal følge de ordensregler og myndighedskrav, der er fastlagt for de lokaler, der anvendes og den ansvarlige for lokaleudlånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med udlånet.

Inventar og udstyr
For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der forefindes i lokalet med de undtagelser, som den pågældende skole måtte finde fornødne af hensyn til inventarets og udstyrets primære anvendelse. Der kan forespørges på ekstraordinært udstyr hos skolen.

Rygning og alkohol
Alle lokaler som udlånes er til enhver tid omfattet af Ikast-Brande Kommunes rygepolitik. Øl, vin og spiritus må under ingen omstændigheder indtages i de lånte lokaler uden særlig tilladelse fra den pågældende skole. Tilladelsen skal være skriftlig og kunne vises på forlangende. Såfremt der af skolen er givet en skriftlig tilladelse til at låner må indtage øl, vin og/eller spiritus i de lånte lokaler skal det tydeligt fremgå for hvem, på hvilken dato og i hvilket tidsrum tilladelsen gælder.

Erhverv & Fritid forbeholder sig retten til i fremtiden at nægte at anvise lokaler til foreninger eller brugere, som har indtaget alkohol uden tilladelse.

Misligholdelse
Den pågældende skole samt Ikast-Brande Kommune, herunder Erhverv & Fritid, kan efter varsel udelukke lånere, såfremt gældende aftaler ikke overholdes.

Den pågældende skole fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren. Eventuel erstatning opkræves af den pågældende skole. Ved eventuelt erstatningskrav er det den enkelte låner/brugers ansvarsforsikring, som eventuelt kan dække skaden - alternativt er det den enkelte forening - det vil sige låneren - der drages til ansvar.

 

Indledning
Midlertidige overnatninger forekommer ofte som en hyggelig del af en forenings aktiviteter, ligesom der i forbindelse med sportsarrangementer, kan være brug for at indkvartere deltagere på skoler.

Overnatning i lokaler, hvor driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. er gældende, skal derfor ske efter bestemmelserne i denne folder fra Brand & Redning MidtVest.

Der må ikke overnattes i andre bygninger, f.eks. kontorbyggeri, der ikke er indrettet til overnatning.

Både den ansvarlige for overnatningen, samt den daglige ansvarlige for de lokaler der anvendes, skal være bekendt med bestemmelserne inden overnatningen foregår.

Er I i tvivl om, hvorvidt de lokaler I ønsker at benytte til overnatning kan anvendes, skal I kontakte beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet.

Arrangementer med over 150 overnattende, skal ligeledes anmeldes til beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet.

Anmeldelse af overnatninger
Alle midlertidige overnatninger for mere end 10 personer i lokalerne skal anmeldes til Brand & Redning MidtVest, senest 8 arbejdsdage inden overnatningen. Anmeldelsen, der kan ske telefonisk, skal indeholde oplysninger om:

  • Stedet (skolens navn og adresse)
  • Antal overnattende
  • Perioden for overnatningen
  • Navn og telefonnummer på ansvarlig for overnatningen

Erhverv & Fritid indsender anmeldelsen om overnatning til Brand & Redning på e-mail, med ansøger som cc:.

Hvilke lokaler kan benyttes?
Lokaler der opfylder nedenstående krav til flugtveje og redningsåbninger, kan anvendes til midlertidig overnatning.

  • Lokaler over 75 m2, skal have mindst 2 flugtveje, der via gang eller trappe fører direkte til det fri. Disse flugtveje må ikke have nogen forbindelse med hinanden, og skal være placeret i hver sin ende af lokalet. Lokaler med mere end 2,0 m. fra underkant af redningsåbninger og ned til terræn, skal ligeledes have 2 uafhængige flugtveje.

  • Lokaler på under 75 m2 skal have mindst 1 dør til en gang, der i to retninger fører til hver sit trapperum eller til det fri. Lokaler med kun en udgang må kun anvendes såfremt der ikke er over 2,0 m fra underkanten af redningsåbningerne og ned til terrænet.

Lokalet skal have mindst 1 redningsåbning for hver 10 personer i lokalet.

En redningsåbning defineres som et oplukkeligt vindue med en åbning på minimum 0,6 m. i højden x 0,5 m i bredden.

Brandslukningsmateriale og røgalarm
I overnatningslokalerne eller i gangarealet der støder op til, skal der placeres en håndildslukker. Det kan være et håndsprøjtebatteri eller en trykvandslukker. Eksisterende slangevinder kan benyttes.

Alle lokaler skal forsynes med mindst 1 røgalarm. I tilhørende flugtveje, skal der opsættes røgalarmer, således der ikke bliver over 10,0 m mellem hver alarm.

Vågen vagt
I bygninger med mere end 150 overnattende, skal der være en fast vågen vagt, der natten igennem runderer i bygningen. Beredskabsmyndigheden kan i andre tilfælde kræve en vågen vagt, når dette skønnes nødvendigt

I tilfælde af brand

1. Væk alle overnattende

2. Bring alle ud i det fri

3. Kan flugtveje ikke benyttes, luk døre til gangen og giv jer til kende i vinduerne ved redningsberedskabets ankomst

4. Alarmer beredskabet via 112

5. Påbegynd slukning hvis det er forsvarligt

6. Tag imod redningsberedskabet ved

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.