Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Folkeoplysning

Ikast-Brande Kommune har nedsat et Folkeoplysningsudvalg på 15 medlemmer, hvoraf to er politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har flere opgaver, herunder at godkende nye foreninger.

Medlemmer fra idrætsforeningerne  
Peter O. Sørensen (formand)
Marie Bregendahlsvej 99
7430 Ikast
Tlf.: 2616 0153
E-mail: peteromb99@gmail.com
Karen Skyum
Park Allé 6
7430 Ikast
Tlf.: 6160 5157 / 9715 5157
E-mail: karen.skyum@gmail.com
 
Heidi Zacho Daugaard
Stagekrogevej 16
7330 Brande
Tlf.: 7534 5550 / 2381 8074 / 7681 8000
E-mail: heidizachodaugaard@gmail.com
Lisbeth Aarup Nielsen
Vibevej 96
7330 Brande
Tlf.: 2721 6824
E-mail: laas@mail.tele.dk
 
Thomas Kristensen
Kejlstrupvej 16, Kejlstrup
7361 Ejstrupholm
Tlf.: 3131 0510
E-mail: tk1909@gmail.com
 
Hanne Bang Pedersen
Storegade 48
8765 Klovborg
Tlf.: 2963 7113
E-mail: habape8765@gmail.com
 
Claus Jensen
Ahornvej 11
7441 Bording
Tlf.: 4116 5514
E-mail: cl.je.71@gmail.com
 

 

Repræsentanter fra øvrige foreninger  

Viggo Mulvad (næstformand)
Ringstrupvej 13
7430 Ikast
Tlf.: 2217 7431 / 9660 6000
E-mail: vm@midtjyskelcenter.dk

Ditte Revsgaard Andersen
Gludstedgårdvej 1
7361 Ejstrupholm
Tlf.: 6133 5919
E-mail: ditterevsgaard@gmail.com
Flemming Staal
Enghavevej 4
7430 Ikast
Tlf.: 5139 8594
E-mail: staal.flemming@gmail.com

 

Repræsentant fra handicaporganisationerne  
Ellen Hansen
Storegade 63
8765 Klovborg
Tlf.: 7576 1529 / 2698 9906
E-mail: e@hansen.mail.dk

 

Repræsentanter fra aftenskolerne  
Ingrid Ellehammer Hauge
Risbjergvej 49
7330 Brande
Tlf.: 4041 3855
E-mail: hauge49@hotmail.com
 

Alice Rinder
Kongevejen 63
7430 Ikast
Tlf.: 9715 2212
E-mail: fof_ikast@mail.tele.dk

 

Repræsentanter fra
Kultur- og Fritidsudvalget

 
Inge Dines
Søndergade 60
7441 Bording
Tlf.: 6013 5248
E-mail: injen@ikast-brande.dk
Lotte Stoltenborg
Kærbyvej 3
7330 Brande
Tlf.: 2099 1046
E-mail: lotst@ikast-brande.dk
 

Ikast-Brande Kommunes Folkeoplysningspolitik
Ikast-Brande Kommunes folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningsudvalgets vedtægt
Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Folkeoplysningsudvalgets opgaver

  • at godkende nye foreninger
  • at fordele den afsatte ramme til lokaletilskud, aktivitetstilskud, lederuddannelse og aftenskoler
  • at anvise kommunale lokaler
  • at give udtalelse til byrådet om væsentlige merudgifter til egne haller, nye lejemål og nye lokaler samt lejrpladser
  • at sikre, at tilskud gives efter Folkeoplysningsloven
  • at behandle visse ansøgninger fra godkendte foreninger
  • at være høringspart.

Folkeoplysningsudvalgets indsatsområder

  • IT/kommunikation, foreningsudvikling og faciliteter/lokaler.

 

 

Folkeoplysningsudvalget mødes ca. 10 gange om året. Forud for hvert møde offentliggøres en dagsorden og et efterfølgende referat.

Du kan se Folkeoplysningsudvalgets dagsordner og referater her.

Formål
Folkeoplysningslovens formål er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Loven bidrager til at sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Ikast-Brande Kommune yder, med baggrund i Folkeoplysningsloven, tilskud til:

  • undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen.
  • aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kap. 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover stiller Ikast-Brande Kommune lokaler og udendørsanlæg til rådighed for foreningslivet i Ikast-Brande Kommune.

Åbn folkeoplysningsloven

Open in english

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.