Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børneattester

Det er et krav til alle foreninger, som får anvist lokaler eller modtager offentlige tilskud, at de mindst én gang årligt skal sørge for at indhente børneattester hos politiet og efterfølgende erklære overfor Ikast-Brande Kommune, at dette er gjort.

Det er gratis at indhente børneattester, men den person som du ønsker at indhente en attest på, skal først give sit samtykke.

En børneattest kan bestilles på to måder, digitalt eller skrifligt.

Bestil børneattest digitalt
Du kan bestille en børneattest digitalt ved at klikke her  og logge ind med din forenings Nem-ID.

I videoen herunder kan du se, hvordan det hele foregår. Videoen er lavet af DGI.

Bestil børneattest skrifligt
Skriftligt hos Kriminalregistret ved at klikke her.

Når testen kommer tilbage fra Rigspolitiet, kan den være blank/negativ eller positiv. Hvis den er positiv, har den pågældende person været straffet tidligere for sædelighedsforbrydelser mod børn og må derfor ikke arbejde med børn under 15 år.

Læs mere på politiets hjemmeside.

Åbn Erklæring om indhentelse af børneattester

Børneattester (skal ikke indsendes)
Hvis en forening ansætter en ny instruktør, træner eller leder, som i forbindelse med deres opgaver i foreningen (lønnet såvel som ulønnet), skal have direkte kontakt med børn under 15 år, så skal foreningen indhente en børneattest på vedkommende. Børneattesten indhentes hos politiet. Det kræver personens samtykke at indhente børneattesten.

  • Den børneattest som foreningen får retur fra politiet, skal ikke sendes til Ikast-Brande Kommune.

Erklæring om indhentelse af børneattester (skal indsendes)
Når foreningen har indhentet børneattester på sine ansatte (lønnet såvel som ulønnet) kan foreningen skrive udner på "Erklæring om indhentelse af børneattester".

  • Det er denne erklæring, som foreningen skal indsende til Ikast-Brande Kommune.

Du kan læse meget mere om børneattester herunder og vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du er i tvivl om du skal indhente børneattest på en person eller ej.

Åbn Erklæring om indhentelse af børneattester

Erklæringen skal underskrives af en tegningsberettiget i foreningen og sendes til fritd@ikast-brande.dk eller vedlægges som bilag til din forenings ansøgning om tilskud i Puljecentret.

Foreninger og aftenskoler, som får tilskud eller anvist lokaler efter Folkeoplysningsloven, skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller lån af lokaler afgive erklæring om, at foreningen eller aftenskolen har indhentet børneattester på alle instruktører, ledere og trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen skal afgives én gang årligt til Ikast-Brande Kommune.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvis erklæringen mangler, skal kommunalbestyrelsen standse eller tilbageholde udbetalinger af tilskud samt afvise at anvise lokaler.

 

I 2005 vedtog folketinget en lov, der betyder, at alle, der vil arbejde med børn under 15 år, skal vise en børneattest, når de bliver ansat. En børneattest er en særlig form for straffeattest, hvor der står, om en person er blevet straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år.

Alle foreninger og aftenskoler skal indhente børneattester på instruktører, ledere, trænere m.fl., som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Åbn bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.

  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse - med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre
  • Træneren, instruktøren, holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.

Relevante hjemmesider
Det er meget vigtigt, at alle foreninger har styr på sine børneattester og hvert år afgiver erklæring til Ikast-Brande Kommune om at disse er indhentet jf. loven.

Læs mere om børneattester på politiets hjemmeside

Læs mere om børneattester på Kulturministeriets hjemmeside

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.