Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast-Brande Kommune i bevægelse 2019

Ikast-Brande Kommune i bevægelse afholdes igen i år i uge 35 fra den 26. august 2019 til den 1. september 2019.

IBK i bevægelse

Ikast-Brande Kommune i bevægelse 2019

Nu kan foreninger, aftenskoler og andre aktører igen søge om tilskud til afholdelse af aktiviteter, som er gratis og åbne for alle interesserede og tager udgangspunkt i fællesskab, motion, idræt og bevægelse.

Aktiviteterne skal afholdes i uge 35, fra den 26-08-2019 til den 01-09-2019 og ansøgningsfristen er søndag den 28. juli 2019.

Du kan søge om tilskud til flere aktiviteter, men du skal lave en ny ansøgning pr. aktivitet.

Vær opmærksom på, at aktiviteter skal indeholde bevægelse og samtidig gerne må være nyskabende.

Der kan maksimalt ansøges om 5.000 kr. pr. aktivitet, men flere aktører kan gå sammen om én aktivitet og søge et højere tilskud

Åben Ikast-Brande Kommunes puljecenter

Du kan ansøge om tilskud til

  • leje af rekvisitter og materialer
  • udgifter i forbindelse med aktiviteten - instruktører, præmier og lign.
  • et mindre beløb til annoncering, eksempelvis foldere og opslag (maksimalt 10 % af de samlede udgifter).

Erhverv, Bosætning og Fritid foretager en konkret og individuel vurdering af foreningernes ansøgninger og vurderer på denne baggrund, om de angivne udgifter er tilskudsberettigede eller ej.

Vi vil kontakte ansøgere, hvis vi har spørgsmål til udgifter i forbindelse med aktiviteterne.

Annoncering i FOCUS

Ikast-Brande Kommune udarbejder fælles annoncering af ugens aktiviteter, som bringes i FOCUS den 7. og 21. august 2019. Den overskrift som i giver aktiviteterne i ansøgningen, bruges til annoncen i FOCUS - forsøg derfor at gøre den så kort, præcis og ikke mindst så sigende som muligt.

I annoncen vil der blive henvist til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, hvor en uddybende beskrivelse af alle aktiviteter vil fremgå.

Oversigt over frister

28-07-2019 - Tilskud ansøges via puljecentret
02-08-2019 - Svar fra Ikast‐Brande Kommune
07-08-2019 - Annoncering i FOCUS
21-08-2019 - Annoncering i FOCUS
26‐08‐2019 - 01‐09‐2019 - Bevægelsesuge
02-09-2019 - 16‐09‐2019 - Bilag vedhæftes og deltagerantal oplyses via puljecentret (du modtager nærmere information herom)

Udbetaling af tilskud

Når bevægelsesugen er slut vil du modtage nærmere information om, hvordan du får dit tilskud udbetalt. Husk derfor at gemme dokumentation for de udgifter, som du afholder.

Du bliver i denne forbindelse også bedt om at oplyse, hvor mange deltagere der har været til dine aktiviteter. Hvis du har afholdt flere aktiviteter i løbet af bevægelsesugen, skal der oplyses særskilt deltagerantal for hver aktivitet.

Dit tilskud vil efterfølgende blive udbetalt til din forenings CVR-nummer.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.