Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktivitetslister

Folketinget har, med virkning fra den 1. januar 2017, vedtaget en række stramninger af folkeoplysningsloven.

Formålet er at sikre, at der ikke ydes offentlig støtte til foreninger, som modarbejder demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskrettigheder.

Se lovforslaget som vedtaget

Aktivitetslister
Ikast-Brande Kommune  vil, som følge af det vedtagne lovforslag, føre tilsyn med samtlige foreninger, der ansøger om- og modtager offentlige tilskud samt anvises lokaler inden for rammerne af loven og ud fra en risikobaseret tilgang. Som følge heraf skal din forening, årligt, indsende en aktivitetsliste til Ikast-Brande Kommune via puljecentret.

Hvad er en aktivitetsliste og hvad skal den indeholde?
En aktivitetsliste er en oversigt over din forenings faste og kontinuerlige planlagte fritidsaktiviteter for indeværende kalenderår (1. januar 2018 - 31. december 2018) eller den kommende sæson (1. juli 2018 - 30. juni 2019).

En aktivitetsliste kan være et officielt program, et print fra foreningens hjemmeside, en aktivitetskalender eller anden tilsvarende oversigt.

Aktivitetslisten skal som minimum indeholde oplysninger om:
1) hvor fritidsaktiviteten foregår (fx Nørre Snede Hallen)
2) hvornår fritidsaktiviteten foregår (fx hver anden onsdag i måneden fra kl. 19-21)
3) hvilken fritidsaktivitet der foregår (fx badminton, svømning, undervisning, teater).

Du kan vedhæfte din forenings aktivitetsliste via puljen "Aktivitetslister 2018", hvorefter aktivitetslisten automatisk vil være vedhæftet din forenings ansøgninger.

Hvis der sker faste ændringer i din forenings aktiviteter, så kan du til enhver tid opdatere din aktivitetsliste i Ikast-Brande Kommunes puljecenter.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.