Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spæd- og småbørn

Her kan du læse, hvornår og hvor ofte du får besøg af sundhedsplejersken og om vores tilbud til dig - hjemmebesøg, forældregrupper, mødregrupper, Åbent Hus m.m.

Mdregruppe - edited

Hjemmebesøg spæd- og småbørnsfamilier

Sundhedsplejen modtager besked fra sygehuset om dit barns fødsel og kontakter dig herefter hurtigst muligt. Vi tilbyder hjemmebesøg frem til barnet er ca 1 år - og igen når barnet er 2½ år for 1. gangsfødende.

I besøgene undersøger vi dit barn og vurderer sammen med jer forældre, om barnet trives og udvikler sig.

Vi aflægger ekstra besøg, hvis der er særlige behov.

Forældregrupper - for førstegangsforældre

Sundhedsplejen tilbyder forældrekurset Godt I Gang til alle førstegangsforældre.

Formålet med kurset er at styrke forældreskabet og give jer nogle redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre. På kurset mødes man i forældregrupper, som består af 8-10 forældre/par med babyer. Gruppen ledes af to sundhedsplejersker, som vil tage væsentlige emner op omkring det at være blevet forældre. Det kan eksempelvis være: tilknytning, at læse barnets signaler, babys motoriske udvikling, hjernens udvikling osv. Kurset løber over 8 mødegange. Kontakt Sundhedsplejen, hvis du har spørgsmål om Godt I Gang.

Mødregrupper - for flergangsfødende

Der oprettes mødregrupper inden for de første måneder efter fødslen. Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, hvor børnene vil have nogenlunde samme alder. Sundhedsplejersken indkalder til det første møde i gruppen og deltager selv første gang gruppen mødes.

Åbent Hus

Åbent Hus er et tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier, og hvor der er en sundhedsplejerske til stede. Alle er velkommen - også uden forudgående aftale. Her kan du henvende dig, hvis du har brug for et godt råd, ønsker at få dit barn vejet eller hvis din sundhedsplejerske melder afbud til et planlagt besøg.

Læs her, hvis du vil vide hvor og hvornår, der holdes Åbent Hus  i Ikast-Brande Kommune.

Efterfødselsreaktion

Sundhedsplejen yder en særlig indsats for at finde og hjælpe de nybagte mødre, der rammes af en fødselsdepression. Du vil derfor ved sundhedsplejerskens besøg, når dit barn er ca. 8 uger, blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om dit psykiske velbefindende. Sundhedsplejersken taler med dig om dine svar, og sammen finder I ud af om du har brug for hjælp. Du kan læse mere i folderen Efterfødselsreaktion.

 

Konsulentfunktion i daginstitutioner

Sundhedsplejersken i de enkelte distrikter yder generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til daginstitutionerne i distriktet. Det foregår i samarbejde med den enkelte institution udfra ønsker og behov. Læs mere om ordningen her.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.