Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spæd- og småbørn

Her kan du læse, hvornår og hvor ofte du får besøg af sundhedsplejersken og om vores tilbud til dig - hjemmebesøg, klinik, forældregruppe Godt i Gang, mødregrupper m.m. Du kan også finde information om vores særlige tiltag i forhold til tidlig indsats og øvrige opgaver.

Baby Red

Hjemmebesøg/klinik spæd- og småbørnsfamilier

Sundhedsplejen modtager besked fra sygehuset om dit barns fødsel og kontakter dig herefter hurtigst muligt. Vi tilbyder hjemmebesøg/klinik frem til barnet er ca 1 år - og igen når barnet er 2½ år for 1. gangsfødende.

I besøgene hos jer eller i vores klinik undersøger vi dit barn og vurderer sammen med jer forældre, om barnet trives og udvikler sig.

Vi aflægger ekstra besøg, hvis der er særlige behov.

Sundhedsplejens klinikker:

Administrion Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Administrationen i Nørre Snede, Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede.

Bording Børneby, Bodholtvej 58, 7441 Bording.

Birkevej 15, 7442 Engesvang ( midlertidig adresse)

 

Forældregrupper - Godt i Gang for førstegangsforældre

OBS!!!

Da konceptet er under revidering bliver der pt. ikke tilbudt deltagelse i nye forældregrupper for førstegangsforældre. Vi vil i stedet tilbyde vores almindelige sundhedsplejetilbud med mødregruppe.

Vi håber at kunne starte nye forældregrupper op i august 2020.

Sundhedsplejen tilbyder forældrekurset Godt I Gang for alle førstegangsforældre. Gruppeforløbet indeholder emner, der sikre, at I får de bedste forudsætninger for en god start sammen i jeres nye familie. 

Formålet med kurset er at styrke forældreskabet og give jer nogle redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre. På kurset mødes man i forældregrupper, som består af 8-10 forældre/par med babyer. Gruppen ledes af to sundhedsplejersker, som vil tage væsentlige emner op omkring det at være blevet forældre. Det kan eksempelvis være: tilknytning, at læse barnets signaler, babys motoriske udvikling, hjernens udvikling osv. Kurset løber over 8 mødegange. Kontakt Sundhedsplejen, hvis du har spørgsmål om Godt I Gang.

 

Mødregrupper - for flergangsfødende

Der oprettes mødregrupper inden for de første måneder efter fødslen. Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, hvor børnene vil have nogenlunde samme alder. Sundhedsplejersken indkalder til det første møde i gruppen, men deltager ikke selv.

 

Særlige tiltag

Efterfødselsreaktion

Sundhedsplejen yder en særlig indsats for at finde og hjælpe de nybagte mødre, der rammes af en fødselsdepression. Du vil derfor ved sundhedsplejerskens besøg, når dit barn er ca. 8 uger, blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om dit psykiske velbefindende. Sundhedsplejersken taler med dig om dine svar, og sammen finder I ud af om du har brug for hjælp. Du kan læse mere i folderen Efterfødselsreaktion.

 ADBB

Sundhedsplejen vil fra barnet er 2 måneder gammelt vurdere, om barnet i løbet af sit første leveår viser tegn på stress eller problemer i den sociale kontakt. Der foretages en vurdering af barnets øjenkontakt, pludren, aktivitetesniveau og evne til at indgå i en relation med undersøger.

Udviser barnet tegn på at være social tilbagtrukket, gentages vurderingen sammen med en anden sundhedsplejerske inden for 14 dage. Dette gøres for at sikre, at vurderingen ikke er et udtryk for en anden forbigående tilstand hos barnet.

 

Konsulentfunktion i daginstitutioner

Sundhedsplejersken i de enkelte distrikter yder generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til daginstitutionerne i distriktet. Det foregår i samarbejde med den enkelte institution udfra ønsker og behov. Læs mere om ordningen her.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.